Článek ve sborníku konference

POLOK Lukáš a SMRŽ Pavel. Fast Linear Algebra on GPU. In: IEEE conference proceedings. Liverpool: IEEE Computer Society, 2012, s. 6. ISBN 978-0-7695-4749-7.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Fast Linear Algebra on GPU
Název (cs):Rychlá lineární algebra na GPU
Strany:6
Sborník:IEEE conference proceedings
Konference:The 14th IEEE International Conference on High Performance Computing and Communications
Místo vydání:Liverpool, GB
Rok:2012
ISBN:978-0-7695-4749-7
Vydavatel:IEEE Computer Society
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconhpcc_ipolok_smrz_submitted_IGA_nochg.pdf378 KB2012-07-19 12:09:00
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
GPU; parallel reduction; linear algebra; BLAS; OpenCL; CUDA
Anotace
GPU jsou úspěšně využívané k akceleraci mnoha matematických funkcí a knihoven. Běžnou limitací těchto knihoven je minimální velikost problému, nutná k dosažení podstatného zrychlení, v porovnání s CPU ekvivalentem. Toto kritérium může pro mnoho aplikací znamenat nemožnost jejich implementace na GPU. Je však možné jej obejít pomocí slučování operací do dávek tak, aby GPU mělo dostatek dat k efektivnímu zpracování. V této publikaci navrhujeme rychlou OpenCL implementaci dvou základních vektorových funkcí - redukci a násobení skalárem. Rychlost implementace byla změřena na dvou dnes nejpoužívanějších typech GPU (Tesla a Fermi). V porovnání s dnešním de-facto standardem, knihovnou CUBLAS, je naše implementace výrazně rychlejší.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Luk{\'{a}}{\v{s}} Polok and Pavel Smr{\v{z}}},
   title = {Fast Linear Algebra on GPU},
   pages = {6},
   booktitle = {IEEE conference proceedings},
   year = {2012},
   location = {Liverpool, GB},
   publisher = {IEEE Computer Society},
   ISBN = {978-0-7695-4749-7},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10039}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.82.73.21
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]