Článek ve sborníku konference

VAŠÍČEK Zdeněk a SLANÝ Karel. Efficient Phenotype Evaluation in Cartesian Genetic Programming. In: Proc. of the 15th European Conference on Genetic Programming. Heidelberg: Springer Verlag, 2012, s. 266-278. ISBN 978-3-642-29138-8.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Efficient Phenotype Evaluation in Cartesian Genetic Programming
Název (cs):Efektivní vyhodnocení fenotypu v kartézském genetickém programování
Strany:266-278
Sborník:Proc. of the 15th European Conference on Genetic Programming
Konference:15th European Conference on Genetic Programming
Řada knih:LNCS 7244
Místo vydání:Heidelberg, DE
Rok:2012
ISBN:978-3-642-29138-8
DOI:10.1007/978-3-642-29139-5_23
Vydavatel:Springer Verlag
Klíčová slova
genetic algorithms, genetic programming, cartesian genetic programming, Fitness evaluation, Acceleration, Symbolic regression
Anotace
Článek popisuje techniku umožňující výrazně redukovat čas potřebný k vyhodnocení kandidátních řešení v kartézském genetickém programování. Prezentovaná metoda je založena na přepisu CGP fenotypu do binárního strojového kódu, který je následně spuštěn.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Zden{\v{e}}k Va{\v{s}}{\'{i}}{\v{c}}ek and Karel
	Slan{\'{y}}},
  title = {Efficient Phenotype Evaluation in Cartesian
	Genetic Programming},
  pages = {266--278},
  booktitle = {Proc. of the 15th European Conference on Genetic Programming},
  series = {LNCS 7244},
  year = 2012,
  location = {Heidelberg, DE},
  publisher = {Springer Verlag},
  ISBN = {978-3-642-29138-8},
  doi = {10.1007/978-3-642-29139-5_23},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10045}
}

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47
Přepnout na https