Článek ve sborníku konference

MIČULKA Lukáš. Metoda návrh systémů odolných proti poruchám do omezeného implementačního prostoru na bázi FPGA. In: Počítačové architektury & diagnostika 2011. Bratislava: Fakulta informatiky a informačních technologií Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2011, s. 61-66. ISBN 978-80-227-3552-0.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Metoda návrh systémů odolných proti poruchám do omezeného implementačního prostoru na bázi FPGA
Název (en):Method of fault tolerant system design into limited implementation area based on FPGA
Strany:61-66
Sborník:Počítačové architektury & diagnostika 2011
Konference:Počítačové architektury a diagnostika 2011, PAD 2011
Místo vydání:Bratislava, SK
Rok:2011
ISBN:978-80-227-3552-0
Vydavatel:Fakulta informatiky a informačních technologií Slovenská technická univerzita v Bratislavě
Klíčová slova
Systémy odolné proti poruchám, rekonfigurace, FPGA.
Anotace
V článku byla naznačeny hlavní problémy, kterými se bude zabývat metodika návrhu systémů odolných proti poruchám do omezeného implementačního prostoru v FPGA a jejich možné řešení.
Abstrakt
Tento článek popisuje metodiku, která se zabývá možností rekonfigurace obvodu FPGA po vzniku přechodné i trvalé poruchy. Ošetření obou typů je založeno na schopnosti nových typů obvodů FPGA provést změnu části své konfigurace - pomocí tzv. částečné dynamické rekonfigurace. Funkce obvodu může být měněna i za běhu aplikace, pokud je funkční jednotka umístěna v dynamické části obvodu. Rekonfigurace je řízena pomocí řídicí jednotky umístěné ve statické části FPGA.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Luk{\'{a}}{\v{s}} Mi{\v{c}}ulka},
   title = {Metoda n{\'{a}}vrh syst{\'{e}}m{\r{u}}
	odoln{\'{y}}ch proti poruch{\'{a}}m do
	omezen{\'{e}}ho implementa{\v{c}}n{\'{i}}ho
	prostoru na b{\'{a}}zi FPGA},
   pages = {61--66},
   booktitle = {Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury \&
	diagnostika 2011},
   year = {2011},
   location = {Bratislava, SK},
   publisher = {Faculty of Informatics and Information Technology Slovak
	University of Technology in Bratislava},
   ISBN = {978-80-227-3552-0},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10050}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.81.69.220
Přepnout na https