Článek ve sborníku konference

SZENTANDRÁSI István, ZACHARIÁŠ Michal, HAVEL Jiří, HEROUT Adam, DUBSKÁ Markéta a KAJAN Rudolf. Uniform Marker Fields: Camera Localization By Orientable De Bruijn Tori. In: Proceedings of the 2012 11th IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality. Atlatnta, Georgia: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2012, s. 1-2. ISBN 978-1-4673-4661-0.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Uniform Marker Fields: Camera Localization By Orientable De Bruijn Tori
Název (cs):Uniform Marker Fields: Lokalizace kamery na základě orientovatelných De Bruijn sekvencí
Strany:1-2
Sborník:Proceedings of the 2012 11th IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality
Konference:11th IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality
Místo vydání:Atlatnta, Georgia, US
Rok:2012
ISBN:978-1-4673-4661-0
Vydavatel:Institute of Electrical and Electronics Engineers
Klíčová slova
Fiduciary Markers, Nested Marker, Seamless Marker, Overlapping Markers, Camera Localization, Augmented Reality, De-Bruijn Tori, Genetic Algorithm, Perfect Maps, UMF
Anotace
Různé aplikace vyžadují, aby větší rovinná plocha byla pokryta definovanými markery, ale velký marker nemůže být použit protože pouze část pokryté oblasti může být zabrána kamerou. Taková plocha může být pokryta větším počtem malých markerů s jedinečnými identifikátory. Ovšem s kamerou volně se pohybující scénou a s zakrývajícími objekty je obtížné zajistit, aby alespoň jeden z individuálních markerů byl zcela viditelný, pokud markery nejsou velice malé a četné. V takovém případě markery nejsou rozpoznatelné z větších vzdáleností.

V tomto článku představujeme koncept polí markerů, která překonávají toto omezení. Pole markerů pokrývá rozsáhlou rovinnou (nebo nerovinnou) oblast a skládá se ze vzájemně překrývajících se dílčích markerů. Navrhnujeme jedno konkrétní rozložení pole markerů: Uniform Checker-Board Marker Field, což je černobílá šachovnice jejíž moduly jsou definovány aperiodickými 4-orientovatelnými binárními (n,n)-window poli (De Bruijn torus). Navrhujeme genetický algoritmus pro konstrukci těchto polí.

Použili jsme superpočítač a syntetizovali jsme takováto pole o velkých rozměrech a nabízíme je veřejně ke stažení. Vytvořili jsme prototyp algoritmu pro detekci šachovnicovitých polí markerů a změřili jeho výkonnost. Když je zpracováván vstup z videa pořízeného kamerou mobilního telefonu, algoritmus navštíví pouze cca 5% obrazových pixelů pro dostatečně spolehlivou detekci a čas zpracování je okolo 1ms na běžném PC procesoru.

Uniformní pole markerů zvyšuje svobodu pohybu kamery, zvláště když jsou ve scéně přítomny rušivé objekty. Detekční algoritmus je efektivní a detekce polí markerů bude snadno možná i na mobilních zařízeních s malým výkonem.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Istv{\'{a}}n Szentandr{\'{a}}si and Michal
	Zachari{\'{a}}{\v{s}} and Ji{\v{r}}{\'{i}} Havel
	and Adam Herout and Mark{\'{e}}ta Dubsk{\'{a}} and
	Rudolf Kajan},
   title = {Uniform Marker Fields: Camera Localization By
	Orientable De Bruijn Tori},
   pages = {1--2},
   booktitle = {Proceedings of the 2012 11th IEEE International Symposium on
	Mixed and Augmented Reality},
   year = 2012,
   location = {Atlatnta, Georgia, US},
   publisher = {Institute of Electrical and Electronics Engineers},
   ISBN = {978-1-4673-4661-0},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10122}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https