Článek ve sborníku konference

POSPÍŠIL Milan, MATES Vojtěch a HRUŠKA Tomáš. Process Mining in Manufacturing Company. In: The Fifth International Conference on Information, Process, and Knowledge Managemen. Nice: Mezinárodní asociace univerzit, výzkumu a průmyslu, 2013, s. 143-148. ISBN 978-1-61208-254-7.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Process Mining in Manufacturing Company
Název (cs):Dolování znalostí z procesu ve výrobním podniku
Strany:143-148
Sborník:The Fifth International Conference on Information, Process, and Knowledge Managemen
Konference:The Fifth International Conference on Information, Process, and Knowledge Management
Místo vydání:Nice, FR
Rok:2013
ISBN:978-1-61208-254-7
Vydavatel:Mezinárodní asociace univerzit, výzkumu a průmyslu
Klíčová slova
business process simulation, business process
intelligence, data mining; process mining, prediction,
optimization, recomendation
Anotace
Simulace může být použita i pro účely analýzy, predikce a optimilazce podnikového procesu. Nicméně procesní modely se často liší od reality. Techniky data miningu mohou být použitý pro zlepšení stávajících modelu díky pozorování chování procesu a zdrojů z logu událostí. Přesnější procesní modely mohou být použity nejen pro analyzu a optimalizaci, ale také pro predikci a doporučení. Tento článek analyzuje procesní modely ve výrobním podniku a to díky provozním datům vzniklých v minulosti. Na základě tohoto pozorování je automaticky vytvořen simulační model a následně použit pro analýzu, predikci a dynamickou optimalizaci.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Milan Posp{\'{i}}{\v{s}}il and Vojt{\v{e}}ch Mates
	and Tom{\'{a}}{\v{s}} Hru{\v{s}}ka},
   title = {Process Mining in Manufacturing Company},
   pages = {143--148},
   booktitle = {The Fifth International Conference on Information, Process,
	and Knowledge Managemen},
   year = 2013,
   location = {Nice, FR},
   publisher = {International Academy, Research, and Industry Association},
   ISBN = {978-1-61208-254-7},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10176}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.83.192.109
Přepnout na https