Článek v časopise

VESELÝ Vladimír. Rozšíření porovnávací studie o spojování PCAP souborů. ElectroScope. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012, roč. 2012, č. 5, s. 1-6. ISSN 1802-4564.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Extended Comparison Study on Merging PCAP Files
Název (en):Extended Comparison Study on Merging PCAP Files
Strany:1-6
Místo vydání:CZ
Rok:2012
Časopis:ElectroScope, roč. 2012, č. 5, Plzeň, CZ
ISSN:1802-4564
URL:http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2012/Cislo5_2012/r6c5c5.pdf [PDF]
Klíčová slova
merging PCAP files, sorting algorithm, Network Monitor API, PCAPMerger
Anotace
Různé PCAP formáty jsou dnes majoritně používány k uchovávání zachyceného síťového provozu. Tato práce se soustředí na specifika každého formátu, zejména pak možnosti uchovávání temporálních informací. V článku jsou také porovnány možnosti existujících nástrojů a představen nástroj vlasní, přičemž je mezi všemi provedena podrobná výkonostní analýza.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Vladim{\'{i}}r Vesel{\'{y}}},
   title = {Extended Comparison Study on Merging PCAP Files},
   pages = {1--6},
   journal = {ElectroScope},
   volume = 2012,
 number = 5,
   year = 2012,
   ISSN = {1802-4564},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10183}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.232.124.77
Přepnout na https