Článek ve sborníku konference

ZEMEK Petr. One-Sided Random Context Grammars: Established Results and Open Problems. In: Proceedings of the 19th Conference STUDENT EEICT 2013 Volume 3. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013, s. 222-226. ISBN 978-80-214-4695-3. Dostupné z: http://www.feec.vutbr.cz/EEICT/2013/sbornik/03doktorskeprojekty/08informacnisystemy/05-xzemek02.pdf
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:One-Sided Random Context Grammars: Established Results and Open Problems
Název (cs):Jednostranné gramatiky s nahodilým kontextem: dokázané výsledky a otevřené problémy
Strany:222-226
Sborník:Proceedings of the 19th Conference STUDENT EEICT 2013 Volume 3
Konference:Student EEICT 2013
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2013
URL:http://www.feec.vutbr.cz/EEICT/2013/sbornik/03doktorskeprojekty/08informacnisystemy/05-xzemek02.pdf
ISBN:978-80-214-4695-3
Vydavatel:Vysoké učení technické v Brně
Klíčová slova
formální jazyky, jednostranné gramatiky s nahodilým kontextem, otevřené problémy
Abstrakt
V článku je dán přehled dosažených výsledků týkajících se jednostranných gramatik s nahodilým kontextem a jsou vytipovány otevřené problémy. Dále je předloženo několik oblastí k budoucímu studiu.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Petr Zemek},
   title = {One-Sided Random Context Grammars: Established
	Results and Open Problems},
   pages = {222--226},
   booktitle = {Proceedings of the 19th Conference STUDENT EEICT 2013 Volume
	3},
   year = 2013,
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Brno University of Technology},
   ISBN = {978-80-214-4695-3},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10234}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.238.189.171
Přepnout na https