Článek ve sborníku konference

PETRLÍK Jiří a SEKANINA Lukáš. Multiobjective evolution of approximate multiple constant multipliers. In: IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems 2013. Brno: IEEE Computer Society, 2013, s. 116-119. ISBN 978-1-4673-6133-0.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Multiobjective evolution of approximate multiple constant multipliers
Název (cs):Multikriteriální návrh násobiček s vícenásobnými koeficienty pro nepřesné počítání
Strany:116-119
Sborník:IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems 2013
Konference:IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems 2013
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2013
ISBN:978-1-4673-6133-0
DOI:10.1109/DDECS.2013.6549800
Vydavatel:IEEE Computer Society
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconddecs2013.pdf365 KB2013-06-17 16:08:43
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
multiple constant multiplier, approximate computing
Anotace
Násobička s vícenásobnými konstantními koeficienty (MCM) je digitální obvod, který vynásobí hodnotu svého jediného vstupu pomocí N konstant. Implementace MCM násobiček je relativně nenáročná, protože jsou složeny pouze ze sčítaček a bitových posuvů. V tomto článku předkládáme metodu pro evoluční návrh těchto obvodů za situace, kdy ekvivalence mezi specifikací a funkcionalitou obvodu je rozvolněna za účelem snížení velikosti čipu a zmenšení zpoždění. Navržená metoda je založena na kartézském genetickém programování. Metoda poskytuje na konci svého běhu mnoho kompromisních řešení mezi přesností, velikostí na čipu a zpožděním.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Ji{\v{r}}{\'{i}} Petrl{\'{i}}k and
	Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina},
  title = {Multiobjective evolution of approximate multiple
	constant multipliers},
  pages = {116--119},
  booktitle = {IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of
	Electronic Circuits and Systems 2013},
  year = 2013,
  location = {Brno, CZ},
  publisher = {IEEE Computer Society},
  ISBN = {978-1-4673-6133-0},
  doi = {10.1109/DDECS.2013.6549800},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10237}
}

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47
Přepnout na https