Článek ve sborníku konference

ZACHARIÁŠOVÁ Marcela, BOLCHINI Cristiana a KOTÁSEK Zdeněk. Analysis and Comparison of Functional Verification and ATPG for Testing Design Reliability. In: IEEE 16th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Karlovy Vary: IEEE Computer Society, 2013, s. 275-278. ISBN 978-1-4673-6133-0.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Analysis and Comparison of Functional Verification and ATPG for Testing Design Reliability
Název (cs):Analýza a porovnání funkční verifikace a ATPG pro testování spolehlivosti
Strany:275-278
Sborník:IEEE 16th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems
Konference:IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems 2013
Místo vydání:Karlovy Vary, CZ
Rok:2013
ISBN:978-1-4673-6133-0
Vydavatel:IEEE Computer Society
Klíčová slova
ATPG, functional verification.
Anotace
Složitost současných hardwarových systémů roste a je ťežké je zabezpečit proti poruchám a provést jejich verifikaci. Příčinou je, že verifikace a testování zaberají hodně času a s rastoucí složitostí obvodu roste i počet návrhových chyb a výrobních poruch. Navíc, když navrhujeme systém odolný proti poruchám, proces testování a verifikace se ještě více komplikuje. V tomto článku jsou představeny dva přístupy pro verifikaci spolehlivosti, především pro přípravu vstupních vektorů. První z nich je ATPG a druhým Generování testů pomocí omezujícich podmínek. V článku jsou vyhodnoceny jejich kvality i nedostatky a představeny nové techniky jak tyto dva přístupy zkombinovat pro dosáhnutí ještě lepších výsledků.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Marcela Zachari{\'{a}}{\v{s}}ov{\'{a}} and
	Cristiana Bolchini and Zden{\v{e}}k Kot{\'{a}}sek},
   title = {Analysis and Comparison of Functional Verification
	and ATPG for Testing Design Reliability},
   pages = {275--278},
   booktitle = {IEEE 16th International Symposium on Design and Diagnostics
	of Electronic Circuits and Systems},
   year = 2013,
   location = {Karlovy Vary, CZ},
   publisher = {IEEE Computer Society},
   ISBN = {978-1-4673-6133-0},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10274}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.238.189.171
Přepnout na https