Článek ve sborníku konference

BIDLO Michal a VAŠÍČEK Zdeněk. Evolution of Cellular Automata with Conditionally Matching Rules. In: 2013 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC 2013). Cancún: IEEE Computer Society, 2013, s. 1178-1185. ISBN 978-1-4799-0452-5. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=6557699
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Evolution of Cellular Automata with Conditionally Matching Rules
Název (cs):Evoluční návrh celulárních automatů využívajících podmínková pravidla
Strany:1178-1185
Sborník:2013 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC 2013)
Konference:IEEE Congress on Evolutionary Computation
Místo vydání:Cancún, MX
Rok:2013
URL:http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=6557699
ISBN:978-1-4799-0452-5
DOI:10.1109/CEC.2013.6557699
Vydavatel:IEEE Computer Society
URL:http://www.fit.vutbr.cz/~bidlom/Papers/2013/cec2013_ca.pdf [PDF]
Klíčová slova
Evolutionary algorithm, cellular automaton, conditional rule, replication, pattern transformation
Anotace
Článek představuje metodu reprezentace přechodových funkcní pro potřeby evolučního návrhu celulárních automatů. Ta je založena na podmínkách specifikovaných v rámci přechodových pravidel, které musí být splněny, aby bylo možné nový stav buňky celulárního automatu určit podle daného pravidla. Cílem tohoto přístupu je redukovat počet elementů potřebných k reprezentaci přechodové funkce, avšak zachovat možnost specifikace přechodových pravidel i konvenčním způsobem známým z tabulkové reprezentace přechodové funkce. Pro demonstraci a vyhodnocení schopností této metody jsou uvažovány problémy replikace zadané struktury a netriviální transformace stavů celulárního automatu. Je ukázáno, že evoluce je s využitím tohoto přístupu schopna navrhnout celulární automaty, které perfektně splňují zadaná kritéria chování jednotlivých buněk.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Michal Bidlo and Zden{\v{e}}k
	Va{\v{s}}{\'{i}}{\v{c}}ek},
  title = {Evolution of Cellular Automata with Conditionally
	Matching Rules},
  pages = {1178--1185},
  booktitle = {2013 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC 2013)},
  year = 2013,
  location = {Canc{\'{u}}n, MX},
  publisher = {IEEE Computer Society},
  ISBN = {978-1-4799-0452-5},
  doi = {10.1109/CEC.2013.6557699},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10291}
}

Vaše IPv4 adresa: 35.173.234.237
Přepnout na https