Článek ve sborníku konference

HEROUT Adam, SZENTANDRÁSI István, ZACHARIÁŠ Michal, DUBSKÁ Markéta a KAJAN Rudolf. Five Shades of Grey for Fast and Reliable Camera Pose Estimation. In: Proceedings of CVPR. Portland, OR: IEEE Computer Society, 2013, s. 1384-1390. ISBN 978-0-7695-4989-7.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Five Shades of Grey for Fast and Reliable Camera Pose Estimation
Název (cs):Pět odstínů šedé pro rychlé a spolehlivé určení pozice kamery
Strany:1384-1390
Sborník:Proceedings of CVPR
Konference:Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) 2013
Místo vydání:Portland, OR, US
Rok:2013
ISBN:978-0-7695-4989-7
Vydavatel:IEEE Computer Society
Klíčová slova
Fiduciary Markers, Uniform Marker Field, Checkerboard Detection, Seamless Marker, Overlapping Markers, Camera Localization, Augmented Reality, De-Bruijn Tori, Perfect Maps, Real-Time AR Localization, Visually Appealing Markers, Tolerance to Global/Local Lighting Conditions
Anotace
Představujeme vylepšený návrh uniformních polí markerů  a algoritmus pro jejich rychlou a spolehlivou detekci. Náš koncept polí markerů je navržen tak, aby byly detekovány a rozpoznány pro určení pozice kamery ve scéně: za různých světelných podmínek, pod silnou perspektivou, silně zakryté a značně rozmazané pohybem.
Detekce polí markerů využívá faktu, že hrany v markeru se stýkají v úběžnících a že perspektivně promítnutá pravoúhlá rovinná mřížka může být popsána detekovatelným matematickým formalismem. Moduly mřížky jsou šedotónové a pozice v rámci pole markerů jsou určeny pomocí hran mezi moduly.
Předpoklad, že pole markerů je planární umožňuje velice výpočetně levné a spolehlivé určení pozice kamery ve scéně. Úspěšnost detekce a přesnost je srovnatelná s existujícími markery. Přitom je náš detektor pole markerů je několikrát rychlejší a spolehlivá detekce tak může být dosažena i na mobilních a nízkopříkonových zařízeních. Ukazujeme tři aplikace na které cílíme a kde je planarita pole markerů zajištěna a kde představený návrh pole markerů a detekční algoritmus poskytují spolehlivé a extrémně rychlé řešení.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Adam Herout and Istv{\'{a}}n Szentandr{\'{a}}si
	and Michal Zachari{\'{a}}{\v{s}} and Mark{\'{e}}ta
	Dubsk{\'{a}} and Rudolf Kajan},
   title = {Five Shades of Grey for Fast and Reliable Camera
	Pose Estimation},
   pages = {1384--1390},
   booktitle = {Proceedings of CVPR},
   year = 2013,
   location = {Portland, OR, US},
   publisher = {IEEE Computer Society},
   ISBN = {978-0-7695-4989-7},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10293}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.232.124.77
Přepnout na https