Článek ve sborníku konference

VALENTA Václav, ŠÁTEK Václav, KUNOVSKÝ Jiří a HUMENÁ Patrícia. Adaptive Solution of Laplace Equation. In: Proceedings of the 11th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics. Rhodes: American Institute of Physics, 2013, s. 2285-2288. ISBN 978-0-7354-1184-5. ISSN 0094-243X.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Adaptive Solution of Laplace Equation
Název (cs):Adaptivní řešení Laplaceovy rovnice
Strany:2285-2288
Sborník:Proceedings of the 11th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics
Konference:11th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics
Místo vydání:Rhodes, GR
Rok:2013
ISBN:978-0-7354-1184-5
Časopis:AIP Conference Proceedings - American Institute of Physics, č. 1, US
ISSN:0094-243X
DOI:10.1063/1.4825996
Vydavatel:American Institute of Physics
Klíčová slova
Laplace equation, gradient, partial derivatives, weighted averaging
Anotace
Prezentujeme použití metody aposteriorního odhadu chyby, založené na váženém průměru, k zjemění počáteční triangulace pro získání přesnějšího řešení planární eliptické okrajové úlohy druhého řádu a ilustrace jejich numerického řešení.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {V{\'{a}}clav Valenta and V{\'{a}}clav
	{\v{S}}{\'{a}}tek and Ji{\v{r}}{\'{i}}
	Kunovsk{\'{y}} and Patr{\'{i}}cia Humen{\'{a}}},
  title = {Adaptive Solution of Laplace Equation},
  pages = {2285--2288},
  booktitle = {Proceedings of the 11th International Conference of
	Numerical Analysis and Applied Mathematics},
  journal = {AIP Conference Proceedings - American Institute of Physics},
 number = 1,
  year = 2013,
  location = {Rhodes, GR},
  publisher = {American Institute of Physics},
  ISBN = {978-0-7354-1184-5},
  ISSN = {0094-243X},
  doi = {10.1063/1.4825996},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10318}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.204.169.76
Přepnout na https