Článek v časopise

KŘOUSTEK Jakub a KOLÁŘ Dušan. Context Parsing (Not Only) of the Object-File-Format Description Language. Computer Science and Information Systems (ComSIS). Novi Sad: 2013, roč. 10, č. 4, s. 1673-1702. ISSN 1820-0214. Dostupné z: http://www.comsis.org/
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Context Parsing (Not Only) of the Object-File-Format Description Language
Název (cs):Jazyk pro popis formátů objektových souborů a jeho kontextové zpracování
Strany:1673-1702
Místo vydání:RS
Rok:2013
URL:http://www.comsis.org/
Časopis:Computer Science and Information Systems (ComSIS), roč. 10, č. 4, Novi Sad, RS
ISSN:1820-0214
DOI:10.2298/CSIS130120071K
Klíčová slova
formát objektového souboru, kontextové zpracování, gramatiky s rozptýleným kontextem, atributované gramatiky, prioritní funkce, popisný jazyk, dekompilace, Lissom, ELF
Anotace
Článek sumarizuje aktuální stav problematiky popisu formátů objektových souborů pomocí formálních modelů a dále prezentuje nově navržený jazyk pro tento účel. Jazyk má silné kontextové rysy, jejichž zpracování konvenčními formalismy (např. bezkontextové gramatiky) není možné. Z toho důvodu definujeme nové gramatické systémy, které zpracování tohoto jazyka umožní. V článku je zmíněna i výpočetní složitost navrženého systému, která byla zjištěna experimentálně.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Jakub K{\v{r}}oustek and Du{\v{s}}an
	Kol{\'{a}}{\v{r}}},
   title = {Context Parsing (Not Only) of the
	Object-File-Format Description Language},
   pages = {1673--1702},
   journal = {Computer Science and Information Systems (ComSIS)},
   volume = 10,
 number = 4,
   year = 2013,
   ISSN = {1820-0214},
   doi = {10.2298/CSIS130120071K},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10327}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.232.124.77
Přepnout na https