Článek v časopise

STRNADEL Josef a SLIMAŘÍK František. Impact of Software Fault Tolerance to Fault Effects in OS-Driven RT Systems. Computing and Informatics. Bratislava: Slovak Academic Press, 2014, roč. 33, č. 4, s. 757-782. ISSN 1335-9150. Dostupné z: http://www.cai.sk/ojs/index.php/cai/article/view/852/651
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Impact of Software Fault Tolerance to Fault Effects in OS-Driven RT Systems
Název (cs):Vliv softwarové odolnosti proti poruchám na dopad poruch v RT systémech řízených operačními systémy
Strany:757-782
Místo vydání:SK
Rok:2014
URL:http://www.cai.sk/ojs/index.php/cai/article/view/852/651
Časopis:Computing and Informatics, roč. 33, č. 4, Bratislava, SK
ISSN:1335-9150
URL:http://www.cai.sk/ojs/index.php/cai/article/view/852 [HTML]
Klíčová slova
fault, effect, error, fault tolerance, real time, operating system, software, firmware
Anotace
Real-time jádra jsou častým prostředkem zjednodušení návrhu vestavných časově/bezpečnostně kritických aplikací. Avšak, vestavné real-time systémy jsou citlivé mj. na přechodné či jiné typy poruch, které mohou vést k výskytu různých chyb v různých částech systému a potencionálně vyústit až v selhání systému. V předchozích článcích byla studována zejména citlivost real-time jader na chyby kategorie soft a na klasifikaci následků těchto chyb. V tomto článku je tato studie rozšířena o trvalé poruchy a poruchy v objektovém kódu (firmware) vestavné aplikace. Navíc je studován vliv různých technik zvýšení spolehlivosti, jejich kombinace (N-verzní programování, kontroly toku programu, kontrolní úlohy, zpracování párů) a úrovně jejich realizace v systému na šíření dopadů uvažovaných poruch. V rámci experimentální etapy byly do systému zaneseny konkrétní poruchy za účelem sledování vlivu jejich výskytu a temporální i funkcionální správnosti chování daného systému. Ukázalo se, že existuje třída poruch, jejichž dopady je obtížné odstranit či zmírnit pomocí běžných technik zvýšení spolehlivosti.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Josef Strnadel and Franti{\v{s}}ek
	Slima{\v{r}}{\'{i}}k},
   title = {Impact of Software Fault Tolerance to Fault
	Effects in OS-Driven RT Systems},
   pages = {757--782},
   journal = {Computing and Informatics},
   volume = 33,
 number = 4,
   year = 2014,
   ISSN = {1335-9150},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10340}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.205.176.100
Přepnout na https