Článek v časopise

PETCU Dana, DI Martino Beniamino, VENTICINQUE Salvatore, RAK Massimiliano, MÁHR Tamás, LOPEZ Gorka E., BRITO Fabrice, COSSU Roberto, STOPAR Miho, ŠPERKA Svatopluk a STANKOVSKI Vlado. Experiences in building a mOSAIC of clouds. Journal of Cloud Computing: Advances, Systems and Applications. 2013, roč. 2, č. 12, s. 1-38. ISSN 2192-113X. Dostupné z: http://www.journalofcloudcomputing.com/content/2/1/12
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Experiences in building a mOSAIC of clouds
Název (cs):Zkušenosti v budování mOSAICu cloudů
Strany:1-38
Kniha:Journal of Cloud Computing: Advances, Systems and Applications
Místo vydání:DE
Rok:2013
URL:http://www.journalofcloudcomputing.com/content/2/1/12
Časopis:Journal of Cloud Computing: Advances, Systems and Applications, roč. 2, č. 12, DE
ISSN:2192-113X
DOI:10.1186/2192-113X-2-12
Klíčová slova
cloud, middleware, mOSAIC
Anotace
Diverzita výpočetních služeb v Cloudu je výzvou pro vývojáře aplikací, protože tyto služby poskytují různorodá a nestandardní rozhraní. Prozatím bylo vyvinuto jen málo middleware řešení, které by podporovali návrh, nasazení a běh servisně nezávislých aplikací, stejně tak jako management zdrojů napříč více Cloudy. Tento článek se zaměřuje na mOSAIC - jedno takových middleware řešení. Napsán po dokončení jeho vývoje, tento článek představuje integrovaný náhled na přístup mOSAICu a použití několika jeho softwarových prototypů při vývoji Cloudových aplikací. Článek začíná konceptuálními návrhy a dostane se až k rozličným aplikacím, stejně jako k porovnání podobných iniciativ.
Abstrakt
The diversity of Cloud computing services is challenging the application developers as various and non-standard interfaces are provided for these services. Few middleware solutions were developed until now to support the design, deployment and execution of service-independent applications as well as the management of resources from multiple Clouds. This paper focuses on one of these advanced middleware solutions, called mOSAIC. Written after the completion of its development, this paper presents an integrated overview of the mOSAIC approach and the use of its various software prototypes in a Cloud application development process. We are starting from the design concepts and arrive to various applications, as well as to the position versus similar initiatives.
BibTeX:
@ARTICLE{
  author = {Dana Petcu and Beniamino Martino Di and Salvatore
	Venticinque and Massimiliano Rak and Tam{\'{a}}s
	M{\'{a}}hr and E. Gorka Lopez and Fabrice Brito
	and Roberto Cossu and Miho Stopar and Svatopluk
	{\v{S}}perka and Vlado Stankovski},
  title = {Experiences in building a mOSAIC of clouds},
  pages = {1--38},
  booktitle = {Journal of Cloud Computing: Advances, Systems and
	Applications},
  journal = {Journal of Cloud Computing: Advances, Systems and
	Applications},
  volume = {2},
  number = {12},
  year = {2013},
  ISSN = {2192-113X},
  doi = {10.1186/2192-113X-2-12},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10363}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.198.183.184
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]