Článek ve sborníku konference

ŘEZNÍČEK Ivo a ZEMČÍK Pavel. Action recognition using combined local features. In: Proceedings of the IADIS Computer graphics, Visulisation, Coputer Vision and Image Processing 2013. Praha: IADIS, 2013, s. 111-118. ISBN 978-972-8939-89-2.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Action recognition using combined local features
Název (cs):Rozpoznávání akcí na základě kombinovaných lokálních příznaků
Strany:111-118
Sborník:Proceedings of the IADIS Computer graphics, Visulisation, Coputer Vision and Image Processing 2013
Konference:IADIS Computer Graphics, Visualization, Computer Vision and Image Processing 2013
Místo vydání:Praha, CZ
Rok:2013
ISBN:978-972-8939-89-2
Vydavatel:IADIS
Klíčová slova
Action recognition, SVM, combination of features, space-time features.
Anotace
Tato práce presentuje algoritmus pro rozpoznávání akcí, který je založen na  kombinaci lokálních lokálních příznaků. Nejdůležitější přínos této práce je fakt, že pomocí rozumně zvolené kombinace lokálních příznaků je dosahováno zlepšení výsledků rozpoznávání u některých událostí a u ostatních událostí algoritmus vykazuje srovnatelný výkon ve srovnání s již známými řešeními.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Ivo {\v{R}}ezn{\'{i}}{\v{c}}ek and Pavel
	Zem{\v{c}}{\'{i}}k},
   title = {Action recognition using combined local features},
   pages = {111--118},
   booktitle = {Proceedings of the IADIS Computer graphics, Visulisation,
	Coputer Vision and Image Processing 2013},
   year = 2013,
   location = {Praha, CZ},
   publisher = {IADIS},
   ISBN = {978-972-8939-89-2},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10369}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.227.233.6
Přepnout na https