Článek ve sborníku konference

HELLER Stanislav a VOLF Tomáš. Datastore MongoDB Stub pro Google App Engine SDK. In: Datakon a Znalosti 2013. Ostrava: VŠB Technická univerzita Ostrava, 2013, s. 195-204. ISBN 978-80-248-3189-3.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Datastore MongoDB Stub pro Google App Engine SDK
Název (en):Datastore MongoDB Stub for Google App Engine SDK
Strany:195-204
Sborník:Datakon a Znalosti 2013
Konference:DATAKON 2013
Řada knih:1. vydání
Místo vydání:Ostrava, CZ
Rok:2013
ISBN:978-80-248-3189-3
Vydavatel:VŠB Technická univerzita Ostrava
Klíčová slova
Google App Engine, MongoDB, datastore, stub, cloud, NoSQL
Anotace
Článek se zabývá platformou Google App Engine, což je cloudové prostředí pro vývoj a hostování webových aplikací na infrastruktuře Google. Článek pojednává také o NoSQL databázích, konkrétně pak o databázi MongoDB. High Replication Datastore, produkční úložiště pro Google App Engine, není uvolněno pro použití v lokálním vývojovém prostředí. Řešením je použití tzv. datastore stubů, které data ukládají do dostupných lokálních úložišť a simulují chování produkčního úložiště. Pro Google App Engine existují dvě implementace datastore stubů: Datastore File Stub a Datastore SQLite Stub. V článku je představen Datastore MongoDB stub, který je novou možností pro využití s Google App Engine při vývoji na lokálním prostředí. Dále jsou prezentovány také výsledky několika experimentů porovnávající výkonnost Datastore File Stubu a Datastore SQLite Stubu oproti novému Datastore MongoDB Stubu.
Abstrakt
Datastore MongoDB Stub pro Google App Engine SDK umožňuje vývojářům využívat v prostředí Google App Engine lokálního úložiště v podobě databáze MongoDB pro vývoj a testování jejich aplikací. Datastore MongoDB Stub simuluje produkční prostředí Google App Engine, a to konkrétně chování úložiště High Replication Datastore. Samotné úložiště High Replication Datastore není uvolněno pro použití v lokálním vývojovém prostředí a je dostupné pouze v produkčním prostředí.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Stanislav Heller and Tom{\'{a}}{\v{s}} Volf},
  title = {Datastore MongoDB Stub pro Google App Engine SDK},
  pages = {195--204},
  booktitle = {Datakon a Znalosti 2013},
  series = {1. vyd{\'{a}}n{\'{i}}},
  year = {2013},
  location = {Ostrava, CZ},
  publisher = {V{\v{S}}B-Technical University of Ostrava},
  ISBN = {978-80-248-3189-3},
  language = {czech},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10372}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.203.245.76
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]