Článek ve sborníku konference

SVOBODA Jan, KLUBAL Ondřej a DRAHANSKÝ Martin. Biometric Recognition of People by 3D Hand Geometry. In: Proceedings of 9th International Conference on Digital Technologies 2013. Žilina: IEEE Computer Society, 2013, s. 173-177. ISBN 978-80-554-0682-4.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Biometric Recognition of People by 3D Hand Geometry
Název (cs):Biometrické rozpoznávání osob pomocí 3D geometrie ruky
Strany:173-177
Sborník:Proceedings of 9th International Conference on Digital Technologies 2013
Konference:Digital Technologies 2013
Místo vydání:Žilina, SK
Rok:2013
ISBN:978-80-554-0682-4
DOI:10.1109/DT.2013.6566301
Vydavatel:IEEE Computer Society
Klíčová slova
geometrie ruky, laser, biometrie, rekonstrukce 3D povrchu, strukturované světlo
Anotace
V článku je prezentován nový přístup 3D rekonstrukce povrchu lidské ruky. Pro vygenerování vzoru strukturovaného světla je využita kombinace laserů s difrakčními mřížkami. Po obdržení referenčních snímků během kalibrace zařízení je možné provést rekonstrukci povrchu nasnímáním obrázků z každého laseru.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Jan Svoboda and Ond{\v{r}}ej Klubal and Martin
	Drahansk{\'{y}}},
  title = {Biometric Recognition of People by 3D Hand
	Geometry},
  pages = {173--177},
  booktitle = {Proceedings of 9th International Conference on Digital
	Technologies 2013},
  year = 2013,
  location = {{\v{Z}}ilina, SK},
  publisher = {IEEE Computer Society},
  ISBN = {978-80-554-0682-4},
  doi = {10.1109/DT.2013.6566301},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10380}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.238.189.171
Přepnout na https