Článek ve sborníku konference

KOČÍ Radek a JANOUŠEK Vladimír. Object Oriented Petri Nets in Software Development and Deployment. In: ICSEA 2013, The Eighth International Conference on Software Engineering Advances. Venice: Xpert Publishing Services, 2013, s. 485-490. ISBN 978-1-61208-304-9. Dostupné z: http://www.thinkmind.org/index.php?view=article&articleid=icsea_2013_17_40_10275
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Object Oriented Petri Nets in Software Development and Deployment
Název (cs):Objektově orientované Petriho sítě v návrhu a nasazení softwaru
Strany:485-490
Sborník:ICSEA 2013, The Eighth International Conference on Software Engineering Advances
Konference:The Eighth International Conference on Software Engineering Advances
Místo vydání:Venice, IT
Rok:2013
URL:http://www.thinkmind.org/index.php?view=article&articleid=icsea_2013_17_40_10275
ISBN:978-1-61208-304-9
Vydavatel:Xpert Publishing Services
URL:http://www.iaria.org/conferences2013/awardsICSEA13/icsea2013_a11.pdf [PDF]
Klíčová slova
Object Oriented Petri Nets, DEVS, model deployment
Anotace
Modelování v kontextu softwarového inženýrství obvykle slouží pro definování architektury a k popisu chování systému. Modely jsou pak automatizovaně nebo manuálně transformovány do kódu v programovacím jazyku, přičemž testování je možné pouze s kódem nebo specifickými spustitelnými modely. Následný vývoj a ladění s použitím modelů se tímto stává nemožným. Přístup dikutovaný v článku umožňuje modelovat, testovat a ladit systém s využitím vysokoúrovňových jazyků jako jsou Objektově orientované Petriho sítě kombinované s formalismem DEVS. Tyto modely mohou být nasazeny do cílového prostředí a stát se tak integrální součástí vyvinutého systému.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Radek Ko{\v{c}}{\'{i}} and Vladim{\'{i}}r
	Janou{\v{s}}ek},
   title = {Object Oriented Petri Nets in Software Development
	and Deployment},
   pages = {485--490},
   booktitle = {ICSEA 2013, The Eighth International Conference on Software
	Engineering Advances},
   year = 2013,
   location = {Venice, IT},
   publisher = {Xpert Publishing Services},
   ISBN = {978-1-61208-304-9},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10381}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.227.233.6
Přepnout na https