Článek ve sborníku konference

MATOUŠEK Jiří. Paměťově efektivní vyhledání nejdelšího shodného prefixu pro směrování ve 100 Gb/s sítích. In: Počítačové architektury a diagnostika PAD 2013. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s. 105-110. ISBN 978-80-261-0270-0.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Paměťově efektivní vyhledání nejdelšího shodného prefixu pro směrování ve 100 Gb/s sítích
Název (en):Memory Efficient Longest Prefix Matching for Routing in 100 Gb/s Networks
Strany:105-110
Sborník:Počítačové architektury a diagnostika PAD 2013
Konference:Počítačové architektury a diagnostika 2013
Místo vydání:Plzeň, CZ
Rok:2013
ISBN:978-80-261-0270-0
Vydavatel:Západočeská univerzita v Plzni
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconpad2013.pdf475 KB2013-09-30 18:24:44
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
LPM, FPGA, směrování, zřetězené zpracování
Anotace
Zpracování síťových dat v současných páteřních sítích již není možné provádět s využitím obecných procesorů, ale ke zpracování je nutné využít specializovaný hardware. V rámci disertační práce s názvem Využití rekonfigurovatelných obvodů v oblasti počítačových sítí je zkoumána oblast využítí technologie FPGA pro implementaci operace vyhledání nejdelšího shodného prefixu, která představuje hlavní část procesu směrování paketů. Tento příspěvek popisuje nově navrženou paměťově efektivní reprezentaci sady prefixů ze směrovací tabulky, která se v případě sad IPv6 prefixů vyrovná současným nejlepším řešením a pro IPv4 prefixy dosahuje výrazně lepších výsledků. Díky snížení paměťových nároků reprezentace prefixové sady je možné k jejímu uložení využít snadno a rychle přístupnou paměť na čipu FPGA. Reprezentaci prefixové sady tak není nutné ukládat do externí paměti, díky čemž dosahuje výsledné řešení propustnosti přibližně 155 Gb/s.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Ji{\v{r}}{\'{i}} Matou{\v{s}}ek},
   title = {Pam{\v{e}}{\v{t}}ov{\v{e}} efektivn{\'{i}}
	vyhled{\'{a}}n{\'{i}} nejdel{\v{s}}{\'{i}}ho
	shodn{\'{e}}ho prefixu pro
	sm{\v{e}}rov{\'{a}}n{\'{i}} ve 100 Gb/s
	s{\'{i}}t{\'{i}}ch},
   pages = {105--110},
   booktitle = {Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury a
	diagnostika PAD 2013},
   year = 2013,
   location = {Plze{\v{n}}, CZ},
   publisher = {University of West Bohemia in Pilsen},
   ISBN = {978-80-261-0270-0},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10386}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.204.179.0
Přepnout na https