Článek v časopise

DRAHANSKÝ Martin, DOLEŽEL Michal, VÁŇA Jan, BŘEZINOVÁ Eva, YIM Jaegeol a SHIM Kyubark. New Optical Methods for Liveness Detection on Fingers. BioMed Research International. New York: Hindawi Publishing Corporation, 2013, roč. 2013, č. 9, s. 1-11. ISSN 2314-6133. Dostupné z: http://www.hindawi.com/journals/bmri/2013/197925/
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:New Optical Methods for Liveness Detection on Fingers
Název (cs):Nové optické metody pro detekci živosti na prstech
Strany:1-11
Místo vydání:US
Rok:2013
URL:http://www.hindawi.com/journals/bmri/2013/197925/
Časopis:BioMed Research International, roč. 2013, č. 9, New York, US
ISSN:2314-6133
DOI:10.1155/2013/197925
URL:http://www.hindawi.com/journals/bmri/2013/197925/ [HTML]
Klíčová slova
otisk prstu, detekce živosti, onemocnění kůže, optická metoda, vlnová délka, papilární linie, puls
Anotace
Článek se zabývá novými optickými metodami, které jsou použitelné pro detekci živosti na prstech. Nejprve jsou popsány základy použití falešných prstů v procesu rozpoznávání otisků prstů a možnosti detekce živosti. Pokračujeme představením tří nových metod detekce živosti - první je založena na měření pulsu, druhá na změnách optických charakteristik, způsobených změnou přítlaku, a poslední je založena na reakci kůže na osvětlení různými vlnovými délkami. Poslední část se zabývá vlivem onemocnění kůže na rozpoznávání otisků prstů, zejména na detekci živosti.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Martin Drahansk{\'{y}} and Michal Dole{\v{z}}el
	and Jan V{\'{a}}{\v{n}}a and Eva
	B{\v{r}}ezinov{\'{a}} and Jaegeol Yim and Kyubark
	Shim},
   title = {New Optical Methods for Liveness Detection on
	Fingers},
   pages = {1--11},
   journal = {BioMed Research International},
   volume = 2013,
 number = 9,
   year = 2013,
   ISSN = {2314-6133},
   doi = {10.1155/2013/197925},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10389}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.205
Přepnout na https