Článek ve sborníku konference

JURNEČKA Peter, HANÁČEK Petr, BARABAS Maroš, HENZL Martin a KAČIC Matej. A method for parallel software refactoring for safety standards compliance. In: System Safety 2013 collection of papers. Cardiff: The Institution of Engineering and Technology, 2013, s. 1-6. ISBN 978-1-84919-777-9. ISSN 0537-9989.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:A method for parallel software refactoring for safety standards compliance
Název (cs):Metoda použitá v systému na úpravu paralelních zdrojových kódu pro dodržování bezpečnostních standardů
Strany:1-6
Sborník:System Safety 2013 collection of papers
Konference:8th IET International System Safety Conference incorporating the Cyber Security Conference 2013
Místo vydání:Cardiff, GB
Rok:2013
ISBN:978-1-84919-777-9
Časopis:IEE Conference Publication, roč. 2013, č. 10, GB
ISSN:0537-9989
Vydavatel: The Institution of Engineering and Technology
Klíčová slova
parallel design patterns, refactoring, reliability
Anotace
Význam bezpečnostných noriem softvérových systémov stúpa ako rastie používanie softvéru, kvôli jeho flexibilite. Bezpečnostné štandardy softvéru sú veľmi dôležité v leteckom, automobilovom premysle. Všeobecnou požiadavkou všetkých týchto štandardov je požiadavka spoľahlivosti, ktorú možno ľahko dosiahnuť použitím overených návrhových vzorov. Vyvinuli sme systém na generovanie a refaktoring paralelných kódov slúžiaci na dodržiavanie bezpečnostných noriem, čo zvyšuje spoľahlivosť existujúcich zdrojových kódov, pomocou refaktoringu a paralelných návrhových vzorov. V našom výskume sme vytvorili systém pre vkladanie súbežných a synchronizáčných návrhových vzorov do (predtým vytvorených)menej kvalitných paralelných zdrojových kódov, čo je tá najdôležitejšia časť systému znížujúca množstvo potenciálnych zdrojov chýb. Dôležitou súčasťou nášho systém je metóda pre špecifikáciu overiteľných paralelných návrhových vzorov, čo je hlavný prínos popísaný tomto článku.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Peter Jurne{\v{c}}ka and Petr Han{\'{a}}{\v{c}}ek
	and Maro{\v{s}} Barabas and Martin Henzl and Matej
	Ka{\v{c}}ic},
  title = {A method for parallel software refactoring for
	safety standards compliance},
  pages = {1--6},
  booktitle = {System Safety 2013 collection of papers},
  journal = {IEE Conference Publication},
  volume = 2013,
 number = 10,
  year = 2013,
  location = {Cardiff, GB},
  publisher = { The Institution of Engineering and Technology},
  ISBN = {978-1-84919-777-9},
  ISSN = {0537-9989},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10407}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.238.189.171
Přepnout na https