Článek ve sborníku konference

HRBÁČEK Radek. Hardware Platform for Coevolutionary Design. In: Proceedings of the 19th Conference STUDENT EEICT 2013 Volume 2. Brno: Ing. Vladislav Pokorný - Litera, 2013, s. 279-281. ISBN 978-80-214-4694-6. Dostupné z: http://www.feec.vutbr.cz/EEICT/2013/sbornik/02magisterskeprojekty/10pocitacovesystemy/02-xhrbac01.pdf
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Hardware Platform for Coevolutionary Design
Název (cs):Hardwarová platforma pro koevoluční návrh
Strany:279-281
Sborník:Proceedings of the 19th Conference STUDENT EEICT 2013 Volume 2
Konference:Student EEICT 2013
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2013
URL:http://www.feec.vutbr.cz/EEICT/2013/sbornik/02magisterskeprojekty/10pocitacovesystemy/02-xhrbac01.pdf
ISBN:978-80-214-4694-6
Vydavatel:Ing. Vladislav Pokorný - Litera
Klíčová slova
evoluční algoritmus, koevoluce, evolvable hardware, FPGA, MicroBlaze
Anotace
Evoluční algoritmy jsou velmi rozšířeny v oblasti optimalizačních problémů, jejich použití jako návrhových metod se dostává do popředí díky inovaci vnesené do procesu návrhu. Koevoluční algoritmy jsou přirozeným rozšířením evolučních algoritmů, kde fitness jedince závisí na jeho interakci s jinými jedinci. Aplikace těchto algoritmů můžeme zahrnují návrh elektronických obvodů, návrh obrazových filtrů, strojové učení, symbolickou regresi a mnoho dalších. Tento článek se zabývá návrhem hardwarové platformy pro akceleraci koevolučního návrhu.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Radek Hrb{\'{a}}{\v{c}}ek},
   title = {Hardware Platform for Coevolutionary Design},
   pages = {279--281},
   booktitle = {Proceedings of the 19th Conference STUDENT EEICT 2013 Volume
	2},
   year = 2013,
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Ing. Vladislav Pokorn{\'{y}} - Litera},
   ISBN = {978-80-214-4694-6},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10424}
}

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47
Přepnout na https