Článek ve sborníku konference

KOPŘIVA Jan, KUNOVSKÝ Jiří, ŠÁTEK Václav, DROZDOVÁ Martina a KILLIAN Michaela. Parallel system based on the RNS. In: The Proceedings of the 12th Conference Informatics'2013. Košice: Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, 2013, s. 323-328. ISBN 978-80-8143-127-2.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Parallel system based on the RNS
Název (cs):Paralelní systém založený na RNS
Strany:323-328
Sborník:The Proceedings of the 12th Conference Informatics'2013
Konference:Informatics 2013 - 12th International Scientific Conference on Informatics
Místo vydání:Košice, SK
Rok:2013
ISBN:978-80-8143-127-2
Vydavatel:Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach
Klíčová slova
The Residue Number System (RNS), Parallel Computation
Anotace
Článek se zabývá možností paralelních výpočtů s využitím aritmetiky zbytkových tříd. Navržený paralelní systém lze vhodně modifikovat i na hardwarovou reprezentaci výpočtu pomocí GPU.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Jan Kop{\v{r}}iva and Ji{\v{r}}{\'{i}}
	Kunovsk{\'{y}} and V{\'{a}}clav {\v{S}}{\'{a}}tek
	and Martina Drozdov{\'{a}} and Michaela Killian},
   title = {Parallel system based on the RNS},
   pages = {323--328},
   booktitle = {The Proceedings of the 12th Conference Informatics'2013},
   year = 2013,
   location = {Ko{\v{s}}ice, SK},
   publisher = {Faculty of Electrical Engineering and Informatics,
	University of Technology Ko{\v{s}}ice},
   ISBN = {978-80-8143-127-2},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10443}
}

Vaše IPv4 adresa: 35.175.200.4
Přepnout na https