Článek v časopise

TRESADERN Phil, COOTES Timothy F., POH Norman, MATĚJKA Pavel, HADID Abdenour, LÉVY Christophe, MCCOOL Christopher S. a MARCEL Sebastien. Mobile Biometrics: Combined Face and Voice Verification for a Mobile Platform. Pervasive Computing. Washington, DC: IEEE Computer Society, 2013, roč. 12, č. 1, s. 79-87. ISSN 1536-1268. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/tocresult.jsp?isnumber=6415926&punumber=7756
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Mobile Biometrics: Combined Face and Voice Verification for a Mobile Platform
Název (cs):Mobilní biometrie: kombinované ověřování pomocí obličeje a hlasu pro mobilní platformu
Strany:79-87
Místo vydání:US
Rok:2013
URL:http://ieeexplore.ieee.org/xpl/tocresult.jsp?isnumber=6415926&punumber=7756
Časopis:Pervasive Computing, roč. 12, č. 1, Washington, DC, US
ISSN:1536-1268
URL:http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/speech/publi/2013/tresadem_IEEE_PervasiveeComputing2013_06226339.pdf [PDF]
Klíčová slova
speaker recognition, face recognition, mobile terminals
Anotace
Článek pojednává o mobilní biometrii, zabává se kombinovaným ověřováním pomocí obličeje a hlasu pro mobilní platformu.
Abstrakt
The Mobile Biometrics (MoBio) project combines real-time face and voice verification for better security of personal data stored on, or accessible from, a mobile platform.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Phil Tresadern and F. Timothy Cootes and Norman Poh and
	Pavel Mat{\v{e}}jka and Abdenour Hadid and Christophe
	L{\'{e}}vy and S. Christopher McCool and Sebastien Marcel},
   title = {Mobile Biometrics: Combined Face and Voice Verification for
	a Mobile Platform},
   pages = {79--87},
   journal = {Pervasive Computing},
   volume = {12},
   number = {1},
   year = {2013},
   ISSN = {1536-1268},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10452}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.159.30.26
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]