Kapitola v knize

JURNEČKA Peter, HANÁČEK Petr, BARABAS Maroš, HENZL Martin a KAČIC Matej. A method for parallel software refactoring for safety standards compliance. Resilience, Security & Risk in Transport. London: The Institution of Engineering and Technology, 2013, s. 42-48. ISBN 978-1-84919-787-8.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:A method for parallel software refactoring for safety standards compliance
Název (cs):Metoda použitá v systému na úpravu paralelních zdrojových kódu pro dodržování bezpečnostních standardů
Strany:42-48
Kniha:Resilience, Security & Risk in Transport
Místo vydání:London, GB
Rok:2013
ISBN:978-1-84919-787-8
DOI:10.1049/PERRSR3E
Vydavatel: The Institution of Engineering and Technology
Klíčová slova
parallel design patterns, refactoring, reliability
Anotace
Význam bezpečnostných noriem softvérových systémov stúpa ako rastie používanie softvéru, kvôli jeho flexibilite. Bezpečnostné štandardy softvéru sú veľmi dôležité v leteckom, automobilovom premysle. Všeobecnou požiadavkou všetkých týchto štandardov je požiadavka spoľahlivosti, ktorú možno ľahko dosiahnuť použitím overených návrhových vzorov. Vyvinuli sme systém na generovanie a refaktoring paralelných kódov slúžiaci na dodržiavanie bezpečnostných noriem, čo zvyšuje spoľahlivosť existujúcich zdrojových kódov, pomocou refaktoringu a paralelných návrhových vzorov. V našom výskume sme vytvorili systém pre vkladanie súbežných a synchronizáčných návrhových vzorov do (predtým vytvorených)menej kvalitných paralelných zdrojových kódov, čo je tá najdôležitejšia časť systému znížujúca množstvo potenciálnych zdrojov chýb. Dôležitou súčasťou nášho systém je metóda pre špecifikáciu overiteľných paralelných návrhových vzorov, čo je hlavný prínos popísaný tomto článku.
BibTeX:
@INBOOK{
  author = {Peter Jurne{\v{c}}ka and Petr Han{\'{a}}{\v{c}}ek and
	Maro{\v{s}} Barabas and Martin Henzl and Matej Ka{\v{c}}ic},
  title = {A method for parallel software refactoring for safety
	standards compliance},
  pages = {42--48},
  booktitle = {Resilience, Security \& Risk in Transport},
  year = {2013},
  location = {London, GB},
  publisher = { The Institution of Engineering and Technology},
  ISBN = {978-1-84919-787-8},
  doi = {10.1049/PERRSR3E},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10465}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.156.39.245
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]