Článek ve sborníku konference

POLČÁK Libor, HOLKOVIČ Martin a MATOUŠEK Petr. Host Identity Detection in IPv6 Networks. In: E-Business and Telecommunications. Berlin: Springer Verlag, 2014, s. 74-89. ISBN 978-3-662-44787-1. ISSN 1865-0929. Dostupné z: http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-662-44788-8_5
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Host Identity Detection in IPv6 Networks
Název (cs):Detekce identity stanic v sítích IPv6
Strany:74-89
Sborník:E-Business and Telecommunications
Konference:10th International Joint Conference on e-Business and Telecommunications
Místo vydání:Berlin, DE
Rok:2014
URL:http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-662-44788-8_5
ISBN:978-3-662-44787-1
Časopis:Communications in Computer and Information Science, roč. 2014, č. 456, Heidelberg, DE
ISSN:1865-0929
DOI:10.1007/978-3-662-44788-8
Vydavatel:Springer Verlag
Klíčová slova
Computer network security, host identity, IPv6 monitoring, SLAAC, neighbor discovery.
Anotace
Je důležité udržovat počítačové sítě bezpečné a spolehlivé. Proto je nutné znát identitu uživatelů. IPv6 přináší nové problémy týkající se identifikace. Tento článek popisuje novou metodu pro zjišťování identity uživatelů na základě servisních zpráv.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Libor Pol{\v{c}}{\'{a}}k and Martin Holkovi{\v{c}}
	and Petr Matou{\v{s}}ek},
  title = {Host Identity Detection in IPv6 Networks},
  pages = {74--89},
  booktitle = {E-Business and Telecommunications},
  journal = {Communications in Computer and Information Science},
  volume = 2014,
 number = 456,
  year = 2014,
  location = {Berlin, DE},
  publisher = {Springer Verlag},
  ISBN = {978-3-662-44787-1},
  ISSN = {1865-0929},
  doi = {10.1007/978-3-662-44788-8},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10467}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.238.189.171
Přepnout na https