Článek ve sborníku konference

VRÁNSKY Radovan a SCHWARZ Josef. Content based spam filtering algorithm:Experimental study. In: 19th International Conference on Soft Computing, Mendel 2013. Brno: Fakulta strojního inženýrství VUT, 2013, s. 277-282. ISBN 978-80-214-4755-4.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Content based spam filtering algorithm:Experimental study
Název (cs):Filtrační algoritmus spamů založený na analýze jejich obsahu
Strany:277-282
Sborník:19th International Conference on Soft Computing, Mendel 2013
Konference:19th International Conference on Soft Computing
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2013
ISBN:978-80-214-4755-4
Vydavatel:Fakulta strojního inženýrství VUT
Klíčová slova
spam filter, naive Bayes filter, artificial immune system, hybrid algorithms
Anotace
Článek se zabýva známými technikami filtrace spamů s využitím Bayesovských filtrů. Důraz je kladen na naivní Bayesovské filtry, které jsou doplněny o charakteristiky typické pro umělé imunitní systémy. Účinnost algoritmu navrženého algoritmu je testována pro různé nastavení parametrů. Výsledky ukazují, že účinnost je významně závislá na výběru množiny atributů a jejich složitosti.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Radovan Vr{\'{a}}nsky and Josef Schwarz},
   title = {Content based spam filtering
	algorithm:Experimental study},
   pages = {277--282},
   booktitle = {19th International Conference on Soft Computing, Mendel 2013},
   year = 2013,
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Faculty of Mechanical Engineering BUT},
   ISBN = {978-80-214-4755-4},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10495}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.205
Přepnout na https