Článek ve sborníku konference

SEKANINA Lukáš, PTÁK Ondřej a VAŠÍČEK Zdeněk. Cartesian Genetic Programming as Local Optimizer of Logic Networks. In: 2014 IEEE Congress on Evolutionary Computation. Beijing: IEEE Computational Intelligence Society, 2014, s. 2901-2908. ISBN 978-1-4799-1488-3.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Cartesian Genetic Programming as Local Optimizer of Logic Networks
Název (cs):Kartézské genetické programování v lokální optimalizaci logických sítí
Strany:2901-2908
Sborník:2014 IEEE Congress on Evolutionary Computation
Konference:IEEE Congress on Evolutionary Computation 2014
Místo vydání:Beijing, CN
Rok:2014
ISBN:978-1-4799-1488-3
Vydavatel:IEEE Computational Intelligence Society
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconlocalres_final.pdf828 KB2014-07-16 12:41:46
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
logic network, cartesian genetic programming, optimization, digital circuit
Anotace
Logická syntéza a optimalizace pracuje buď globálně na úrovni celé logické sítě, nebo lokálně na předvybraných podsítích. Evoluční metody pracující globálně byly již dříve použity k optimalizaci logických sítí. V tomto článku je využito  kartézské genetické programování (CGP) pro optimalizaci podobvodů v komplexních kombinačních obvodech. Nejdříve je extrahován podobvod, který je následně optimalizován pomocí CGP. Výsledek optimalizace nahradí tento vybraný podobvod v původním obvodu. Tato procedura je opakována pro náhodně vybrané podobvody, dokud není splněna ukončovací podmínka. V článku je porovnána účinnost lokální a globání evoluční metody pro optimalizaci logických sítí. Výsledky jsou dále porovnány s konvenční metodou ABC.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina and Ond{\v{r}}ej Pt{\'{a}}k and
	Zden{\v{e}}k Va{\v{s}}{\'{i}}{\v{c}}ek},
   title = {Cartesian Genetic Programming as Local Optimizer of Logic
	Networks},
   pages = {2901--2908},
   booktitle = {2014 IEEE Congress on Evolutionary Computation},
   year = {2014},
   location = {Beijing, CN},
   publisher = {IEEE Computational Intelligence Society},
   ISBN = {978-1-4799-1488-3},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10504}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.80.185.137
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]