Článek v časopise

RŮŽIČKA Richard a ŠIMEK Václav. More Complex Polymorphic Circuits: A Way to Implementation of Smart Dependable Systems. ElectroScope. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013, roč. 7, č. 5, s. 1-6. ISSN 1802-4564.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:More Complex Polymorphic Circuits: A Way to Implementation of Smart Dependable Systems
Název (cs):Komplexní polymorfní obvody: prostředek k implementaci spolehlivých systémů
Strany:1-6
Místo vydání:CZ
Rok:2013
Časopis:ElectroScope, roč. 7, č. 5, Plzeň, CZ
ISSN:1802-4564
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconelecstroscope.pdfMore Complex Polymorphic Circuits: A Way to Implementation of Smart Dependable Systems327 KB2014-01-08 13:58:30
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
Dependable Systems, Polymorphic Circuit, REPOMO32, Reconfiguration, Multifunctional Gate
Anotace
V současné době lze identifikovat celou řadu aplikačních oblastí, kde může najít uplatnění obvod vykonávající v různých situacích různé funkce. Typickým příkladem mohou být polymorfní obvody, které vedle efektivní implementace s ohledem na potřebnou plochu čipu nabízejí i vlastnost tzv. vestavěných senzorů okolního prostředí a jeho stavu. V některých případech může být tato skutečnost důležitým kritériem při systémovém návrhu.

Tento příspěvek se zabývá komplexnějšími polymorfními obvody, které současně zvyšují splehlivost sytému, a jejich fyzickou implementací. Jádrem experimentální platformy je polymorfní obvod REPOMO32 coby cílové prostředí, jehož konfigurace je vedle samotného konfiguračního bitstreamu závislá na úrovni napájecího napětí (Vdd). Část polymorfního FIR filtru byla namapována na zdroje dostupné v obvodu REPOMO32. Dosažené výsledky naznačují schůdnost realizacace úplného provedneí FIR filtru, která zahrnuje několik obvodů REPOMO32.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Richard R{\r{u}}{\v{z}}i{\v{c}}ka and V{\'{a}}clav
	{\v{S}}imek},
   title = {More Complex Polymorphic Circuits: A Way to Implementation
	of Smart Dependable Systems},
   pages = {1--6},
   journal = {ElectroScope},
   volume = {7},
   number = {5},
   year = {2013},
   ISSN = {1802-4564},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10505}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.92.163.105
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]