Článek ve sborníku konference

KRÁL Jiří, ZBOŘIL František a ZBOŘIL František V.. Handling Multiple Intentions Using Action Heuristics. In: Proceedings of the 2014 International Conference on Intelligent Systems Design and Applications. Okinawa: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2014, s. 56-61. ISBN 978-1-4799-7938-7.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Handling Multiple Intentions Using Action Heuristics
Název (cs):Práce s více záměry použitím heuristiky akcí
Strany:56-61
Sborník:Proceedings of the 2014 International Conference on Intelligent Systems Design and Applications
Konference:14th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications
Místo vydání:Okinawa, JP
Rok:2014
ISBN:978-1-4799-7938-7
DOI:10.1109/ISDA.2014.7066270
Vydavatel:Institute of Electrical and Electronics Engineers
Klíčová slova
Action heuristics, Flexible practical reasoning, Extended plan environment, AgentSpeak(L) Agents, Jason
Anotace
Tento článek se zabývá představením a popisem algoritmů potřebných pro aplikaci akční heuristiky a algoritmu samotné heuristiky, dále zpracováním akcí a popisem algoritmů pro výběr substitucí proměnných. A v neposlední řadě ukazuje případovou studii, která ukazuje benefity našeho přístupu.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Ji{\v{r}}{\'{i}} Kr{\'{a}}l and Franti{\v{s}}ek
	Zbo{\v{r}}il and V. Franti{\v{s}}ek Zbo{\v{r}}il},
  title = {Handling Multiple Intentions Using Action
	Heuristics},
  pages = {56--61},
  booktitle = {Proceedings of the 2014 International Conference on
	Intelligent Systems Design and Applications},
  year = 2014,
  location = {Okinawa, JP},
  publisher = {Institute of Electrical and Electronics Engineers},
  ISBN = {978-1-4799-7938-7},
  doi = {10.1109/ISDA.2014.7066270},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10507}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.232.124.77
Přepnout na https