Článek ve sborníku konference

BIDLO Michal. Evolving multiplication as emergent behavior in cellular automata using conditionally matching rules. In: 2014 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC). Beijing: IEEE Computational Intelligence Society, 2014, s. 2732-2739. ISBN 978-1-4799-1488-3. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=6900530
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Evolving multiplication as emergent behavior in cellular automata using conditionally matching rules
Název (cs):Evoluční návrh výpočetních struktur v uniformních celulárních automatech
Strany:2732-2739
Sborník:2014 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC)
Konference:IEEE Congress on Evolutionary Computation 2014
Místo vydání:Beijing, CN
Rok:2014
URL:http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=6900530
ISBN:978-1-4799-1488-3
DOI:10.1109/CEC.2014.6900530
Vydavatel:IEEE Computational Intelligence Society
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconPID3179771.pdf310 KB2014-10-03 11:14:04
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
Genetic algorithm, cellular automaton, transition function, conditionally matching rule, multiplication, emergent behavior.
Anotace
V článku je prezentována technika pro evoluční návrh postupů realizujících výpočty ve dvourozměrných uniformních binárních celulárních automatech. Je použita speciální technika pro reprezentaci přechodové funkce celulárních automatů založená na podmínkových pravidlech. Smyslem výpočetních procesů v celulárních automatech je interpretovat určité buňky jako vstupy a výstupy výpočtu, jejichž hodnoty jsou reprezentovány stavy těchto buněk. Cílem je pomocí genetického algoritmu nalézt takovou přechodovou funkci, podle které jsou vývojem celulárního automatu hodnoty stavů ve vstupních buňkách transformovány na odpovídající (výsledné) hodnoty v buňkách výstupních a to pro všechny platné kombinace stavů vstupních buněk, přičemž je realizován daný typ výpočtu. Vstupní hodnoty jsou určeny v rámci počátečního stavu celulárního automatu. Po provedení určitého počtu kroků vývoje automatu jsou ve výstupních buňkách očekávány hodnoty výsledku výpočtu. V článku je demonstrováno, že pro různá nastavení celulárního automatu je možné pomocí genetického algoritmu navrhnout přechodové funkce, které realizují dané výpočetní operace.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Michal Bidlo},
  title = {Evolving multiplication as emergent behavior in
	cellular automata using conditionally matching
	rules},
  pages = {2732--2739},
  booktitle = {2014 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC)},
  year = 2014,
  location = {Beijing, CN},
  publisher = {IEEE Computational Intelligence Society},
  ISBN = {978-1-4799-1488-3},
  doi = {10.1109/CEC.2014.6900530},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10517}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.205
Přepnout na https