Článek ve sborníku konference

ŠIMEK Václav, RŮŽIČKA Richard, CRHA Adam a TESAŘ Radek. Implementation of a Cellular Automaton with Globally Switchable Rules. In: 11th International Conference on Cellular Automata for Research and Industry, ACRI 2014. Cham: Springer Science+Business Media B.V.,, 2014, s. 378-387. ISBN 978-3-319-11519-1.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Implementation of a Cellular Automaton with Globally Switchable Rules
Název (cs):Implementace celulárního automatu s globálně přepínanými pravidly
Strany:378-387
Sborník:11th International Conference on Cellular Automata for Research and Industry, ACRI 2014
Konference:Cellular Automata for Research and Industry 2014
Řada knih:LNCS 8751
Místo vydání:Cham, CH
Rok:2014
ISBN:978-3-319-11519-1
DOI:10.1007/978-3-319-11520-7_39
Vydavatel:Springer Science+Business Media B.V.,
Klíčová slova
cellular automata, polymorphic electronics, globally controlled reconfiguration
Anotace
Celulární automaty lze vnímat jako výpočetní model, v němž tzv. nabývá tzv. přechodová funkce zcela distribuované podoby. Nicméně předchozí výzkumy ukazují, že určitý typ globální manipulace se může příznivě projevit na průběhu výpočetního procesu realizovaného celulárním automatem. Oblast polymorfní elektroniky představuje vhodný prostředek, kterak lze ovlivnit chování komponent v cílovém obvodu z globální úrovně, aniž by bylo potřeba zavádět dedikované řídící signály. Ukazuje se, že tento koncept může být užitečný pro implementaci rozšíření základní koncepce celulárního automatu. V tomto příspěvku je představena implementace celulárního automatu na bázi polymorfního obvodu spolu se souvisejícími experimenty.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {V{\'{a}}clav {\v{S}}imek and Richard
	R{\r{u}}{\v{z}}i{\v{c}}ka and Adam Crha and Radek
	Tesa{\v{r}}},
  title = {Implementation of a Cellular Automaton with
	Globally Switchable Rules},
  pages = {378--387},
  booktitle = {11th International Conference on Cellular Automata for
	Research and Industry, ACRI 2014},
  series = {LNCS 8751},
  year = 2014,
  location = {Cham, CH},
  publisher = {Springer Science+Business Media B.V.},
  ISBN = {978-3-319-11519-1},
  doi = {10.1007/978-3-319-11520-7_39},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10520}
}

Vaše IPv4 adresa: 35.173.234.237
Přepnout na https