Článek ve sborníku konference

KOTÁSEK Zdeněk a MIČULKA Lukáš. Generic Partial Dynamic Reconfiguration Controller for Transient and Permanent Fault Mitigation in Fault Tolerant Systems Implemented Into FPGA. In: 17th IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Warszawa: IEEE Computer Society, 2014, s. 171-174. ISBN 978-0-7695-5074-9.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Generic Partial Dynamic Reconfiguration Controller for Transient and Permanent Fault Mitigation in Fault Tolerant Systems Implemented Into FPGA
Název (cs):Řadič částečné dynamické rekonfigurace pro opravu přechodných a trvalých poruch v systémech odolných proti poruchám v FPGA
Strany:171-174
Sborník:17th IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems
Konference:IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems 2014
Místo vydání:Warszawa, PL
Rok:2014
ISBN:978-0-7695-5074-9
DOI:10.1109/DDECS.2014.6868784
Vydavatel:IEEE Computer Society
Klíčová slova
reconfiguration controller, partial dynamic reconfiguration, relocation, synchronization, limited redundant space
Anotace
Tento článek prezentuje jednoduchý generický řadič pro řízení částečné dynamické rekonfigurace při opravě poškozených částí systému po výskytu přechodné nebo trvalé poruchy. Princip opravy vychází z technik dříve prezentovaných v naší metodologii. Je zde prezentován návrh, implementace a výsledky syntézi spolu s porovnáním s jiným řešením.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Zden{\v{e}}k Kot{\'{a}}sek and Luk{\'{a}}{\v{s}}
	Mi{\v{c}}ulka},
  title = {Generic Partial Dynamic Reconfiguration Controller
	for Transient and Permanent Fault Mitigation in
	Fault Tolerant Systems Implemented Into FPGA},
  pages = {171--174},
  booktitle = {17th IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic
	Circuits and Systems},
  year = 2014,
  location = {Warszawa, PL},
  publisher = {IEEE Computer Society},
  ISBN = {978-0-7695-5074-9},
  doi = {10.1109/DDECS.2014.6868784},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10563}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.205
Přepnout na https