Článek ve sborníku konference

RYCHLÝ Marek, ŠKODA Petr a SMRŽ Pavel. Scheduling Decisions in Stream Processing on Heterogeneous Clusters. In: 2014 Eighth International Conference on Complex, Intelligent and Software Intensive Systems. Birmingham: IEEE Computer Society, 2014, s. 614-619. ISBN 978-1-4799-4325-8. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=6915583
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Scheduling Decisions in Stream Processing on Heterogeneous Clusters
Název (cs):Rozhodování při rozvrhování zpracování proudů v heterogenních clusterech
Strany:614-619
Sborník:2014 Eighth International Conference on Complex, Intelligent and Software Intensive Systems
Konference:The Eighth International Conference on Complex, Intelligent, and Software Intensive Systems
Místo vydání:Birmingham, GB
Rok:2014
URL:http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=6915583
ISBN:978-1-4799-4325-8
DOI:10.1109/CISIS.2014.94
Vydavatel:IEEE Computer Society
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconcisis14-rychly.print.pdfPrezentace z konference1,72 MB2014-07-03 13:53:55
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
rozvrhování, posouzení zdrojů, měření výkonnosti, heterogenní clustery, zpracování proudů, Apache Storm
Anotace
Paradigma zpracování proudů dat vzniklo kvůli potřebě řešit známé problémy široce používaného MapReduce paradigma pro zpracování velkých objemů dat (Big Data). Navíc, heterogenita clusterů zpracovávajících data v prostředí výpočetních center, ať už úmyslná či neúmyslná, začíná být běžným jevem a přináší další problémy. Tento příspěvek pojednává o problémech rozhodování při rozvrhování zpracování proudů v heterogenních clusterech. Příspěvek přináší přehled současného stavu poznání v oblasti zpracování proudů dat v heterogenních clusterech se zaměřením na alokaci zdrojů a na rozvrhování. V příspěvku jsou diskutovány základní rozhodnutí při rozvrhování zpracování proudů dat v heterogenních clusterech a jednoduché rozvrhování je demonstrováno na ukázkové aplikaci. Příspěvek představuje návrh nového plánovače pro rozvrhování pro rámce zpracovávající proudy dat v heterogenních clusterech. Plánovač využívá informace zadané návrhářem clusteru pro zpracování proudů dat a informace získané měřením výkonnosti výsledného clusteru za jeho běhu tak, aby bylo dosaženo optimálního rozvržení zdrojů mezi aplikace bežící na clusteru a optimální vytížení celého clusteru.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Marek Rychl{\'{y}} and Petr {\v{S}}koda and Pavel
	Smr{\v{z}}},
  title = {Scheduling Decisions in Stream Processing on
	Heterogeneous Clusters},
  pages = {614--619},
  booktitle = {2014 Eighth International Conference on Complex, Intelligent
	and Software Intensive Systems},
  year = 2014,
  location = {Birmingham, GB},
  publisher = {IEEE Computer Society},
  ISBN = {978-1-4799-4325-8},
  doi = {10.1109/CISIS.2014.94},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10569}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.227.233.6
Přepnout na https