Článek ve sborníku konference

STRNADEL Josef a CONTE Giuseppe. Producing Unique Identifiers and Random Numbers on Basis of Unclonable Parameters of Microcontrollers and Undesired Effects. In: Proceedings of Electronic Devices and Systems IMAPS CS International Conference 2014. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014, s. 82-87. ISBN 978-80-214-4985-5.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Producing Unique Identifiers and Random Numbers on Basis of Unclonable Parameters of Microcontrollers and Undesired Effects
Název (cs):Produkce jednoznačných identifikátorů a náhodných čísel pomocí neklonovatelných vlastností mikrokontrolérů a nežádoucích jevů
Strany:82-87
Sborník:Proceedings of Electronic Devices and Systems IMAPS CS International Conference 2014
Konference:21th Electronic Devices and Systems IMAPS CS International Conference
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2014
ISBN:978-80-214-4985-5
Vydavatel:Vysoké učení technické v Brně
Klíčová slova
jitter, random number, unique identifier, generator
Anotace
Hlavním cílem článku je použít běžně dostupné mikrokontroléry (MCU) k prokázání využitelnosti jejich jedinečných fyzických vlastností pro zvýšení zabezpečenosti vestavných systémů bez nutnosti jakýchkoliv změn v hardwarové části vestavného zařízení. V článku je ukázáno, že přestože je každý MCU vyráběn stejnými výrobními technologiemi a postupy, vykazuje jisté chování, které jej činí jedinečným. Bylo provedeno více než 100k experimentů pro ověření této teze na více než 100 MCU a pro ukázání jednoduchosti a obecné použitelnosti navržené metody. Základní myšlenka metody spočívala v krátkodobém spuštění téhož triviálního programu na každém z MCU s cílem detekce unikátního chování, a to jednak pro účely generování jednoznačného identifikátoru, tak náhodných čísel s vlastnostmi unikátními pro daný MCU. Tyto experimenty byly nejprve prováděny na "holém" hardware, poté opakovány s použitím mezivrstvy tvořené operačním systémem - ta přispěla k lepší škálovatelnosti navrhovaného principu. Realizačními prostředky byli MCU MC9S08JM60 firmy Freescale a uC/OS-II firmy Micrium.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Josef Strnadel and Giuseppe Conte},
   title = {Producing Unique Identifiers and Random Numbers on
	Basis of Unclonable Parameters of Microcontrollers
	and Undesired Effects},
   pages = {82--87},
   booktitle = {Proceedings of Electronic Devices and Systems IMAPS CS
	International Conference 2014},
   year = 2014,
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Brno University of Technology},
   ISBN = {978-80-214-4985-5},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10605}
}

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47
Přepnout na https