Článek ve sborníku konference

GRÉGR Matěj, PODERMAŃSKI Tomáš a ŠVÉDA Miroslav. Measuring Quality and Penetration of IPv6 Services. In: The Tenth International Conference on Networking and Services. 74400 CHAMONIX MONT-BLANC: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, 2014, s. 96-101. ISBN 978-1-61208-330-8.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Measuring Quality and Penetration of IPv6 Services
Název (cs):Měření kvality a penetrace služeb IPv6
Strany:96-101
Sborník:The Tenth International Conference on Networking and Services
Konference:The Tenth International Conference on Networking and Services ICNS 2014
Místo vydání:74400 CHAMONIX MONT-BLANC, FR
Rok:2014
ISBN:978-1-61208-330-8
Vydavatel:Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication
Klíčová slova
ipv6, dns, mail, speed, measurement
Anotace
Problematika vyčerpání adresového prostoru IPv4 a nutnost přechodu na IPv6 byla mnohokrát diskutována. Je však stále nedostatek informací o penetraci IPv6 a kvalitě služeb poskytovaných tímto protokolem. Cílem tohoto příspěvku je prezentovat novou metodologii pro měření penetrace IPv6 mezi poskytovateli webových, mail a DNS služeb. Systém je vytvořen pro poskytnutí on-line přístupu k přehledu o využití IPv6 pro celou komunitu. Příspěvek diskutuje metologii a vlastní měřicí systém a porovnává je s jinými známými řešeními.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Mat{\v{e}}j Gr{\'{e}}gr and Tom{\'{a}}{\v{s}}
	Poderma{\'{n}}ski and Miroslav {\v{S}}v{\'{e}}da},
   title = {Measuring Quality and Penetration of IPv6 Services},
   pages = {96--101},
   booktitle = {The Tenth International Conference on Networking and
	Services},
   year = 2014,
   location = {74400 CHAMONIX MONT-BLANC, FR},
   publisher = {Institute for Systems and Technologies of Information,
	Control and Communication},
   ISBN = {978-1-61208-330-8},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10608}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.204.179.0
Přepnout na https