Článek ve sborníku konference

PODIVÍNSKÝ Jakub, ZACHARIÁŠOVÁ Marcela a KOTÁSEK Zdeněk. Complex Control System for Testing Fault-Tolerance Methodologies. In: Proceedings of The Third Workshop on Manufacturable and Dependable Multicore Architectures at Nanoscale. Dresden: COST, European Cooperation in Science and Technology, 2014, s. 24-27. ISBN 978-2-11-129175-1.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Complex Control System for Testing Fault-Tolerance Methodologies
Název (cs):Complexní řídicí systém pro testování kvality metodik pro zajištění odolnosti proti poruchám
Strany:24-27
Sborník:Proceedings of The Third Workshop on Manufacturable and Dependable Multicore Architectures at Nanoscale
Konference:MEDIAN 2014
Místo vydání:Dresden, DE
Rok:2014
ISBN:978-2-11-129175-1
Vydavatel:COST, European Cooperation in Science and Technology
Klíčová slova
FPGA, řídicí jednotka robota, odolnost proti poruchám, elektro-mechanická aplikace.
Anotace
V této publikaci je představena nová platforma pro ověřování kvality metodik pro zajištění odolnosti proti poruchám se zaměřením na elektromechanické aplikace. Je zde představena demonstrační elektro-mechanická aplikace: mechanický robot a jeho elektronická řídicí jednotka implementovaná v FPGA. Mechanický robot je simulován v simulačním prostředí Payer/Stage, kde můžeme sledovat vliv poruch na mechanickou část. Je možné rozlišovat mezi poruchami, které vedou k selhání celého systému a mezi poruchami, které pouze snižují výkon.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Jakub Podiv{\'{i}}nsk{\'{y}} and Marcela
	Zachari{\'{a}}{\v{s}}ov{\'{a}} and Zden{\v{e}}k
	Kot{\'{a}}sek},
   title = {Complex Control System for Testing Fault-Tolerance
	Methodologies},
   pages = {24--27},
   booktitle = {Proceedings of The Third Workshop on Manufacturable and
	Dependable Multicore Architectures at Nanoscale},
   year = 2014,
   location = {Dresden, DE},
   publisher = {COST, European Cooperation in Science and Technology},
   ISBN = {978-2-11-129175-1},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10610}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.227.233.6
Přepnout na https