Článek ve sborníku konference

ŠIMEK Václav a RŮŽIČKA Richard. Reconfigurable Platform with Polymorphic Digital Gates and Partial Reconfiguration Feature. In: Proceedings on UKSim-AMSS 8th European Modelling Symposium on Mathematical Modelling and Computer Simulation. Pisa: IEEE Computer Society, 2014, s. 501-506. ISBN 978-1-4799-7411-5.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Reconfigurable Platform with Polymorphic Digital Gates and Partial Reconfiguration Feature
Název (cs):Rekonfigurovatelná platforma s polymorfními hradly a možností částečné rekonfigurace
Strany:501-506
Sborník:Proceedings on UKSim-AMSS 8th European Modelling Symposium on Mathematical Modelling and Computer Simulation
Konference:UKSim-AMSS 8th European Modelling Symposium on Mathematical Modelling and Computer Simulation
Místo vydání:Pisa, IT
Rok:2014
ISBN:978-1-4799-7411-5
Vydavatel:IEEE Computer Society
Klíčová slova
reconfigurable circuit, polymorphic electronics, partial reconfiguration
Anotace
V současnosti je možné nalézt několik významných aplikačních oblastí, kupříkladu evolvable hardware, spolehlivé architektury a nebo evoluční návrh obvodů, kde může využití principů částečné rekonfigurace hrát významnou roli. V případě konvenčního přístupu k návrhu číslicových obvodů je k dispozici celá plejáda řešení, kde se uplatňuje různý stupeň granularity např. v podobě takzvaných virtuálních rekonfigurovatelných obvodů. Nicméně pokud jde o číslicové polymorfní obvody, kdy takovýto obvod je schopen céleně provádět více než jednu funkci z množiny definovaných při zachování fyzické obvodové struktury a aktivace konkrétní z nich závisí na stavu prostředí, tak bylo doposud publikováno pouze nepříliš rozsáhlé řešení v podobě obvodu REPOMO. V tomto příspěvku je tedy hlavní pozornost věnována návrhu a implementaci podstatně flexibilnější architektury, kde jsou její vlastnosti demonstrovány na konkrétní aplikaci.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {V{\'{a}}clav {\v{S}}imek and Richard
	R{\r{u}}{\v{z}}i{\v{c}}ka},
   title = {Reconfigurable Platform with Polymorphic Digital Gates and
	Partial Reconfiguration Feature},
   pages = {501--506},
   booktitle = {Proceedings on UKSim-AMSS 8th European Modelling Symposium
	on Mathematical Modelling and Computer Simulation},
   year = {2014},
   location = {Pisa, IT},
   publisher = {IEEE Computer Society},
   ISBN = {978-1-4799-7411-5},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10611}
}

Vaše IPv4 adresa: 107.22.36.152
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]