Článek ve sborníku konference

KEKELY Lukáš, ŽÁDNÍK Martin, MATOUŠEK Jiří a KOŘENEK Jan. Fast Lookup for Dynamic Packet Filtering in FPGA. In: 17th IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Warszawa: IEEE Computer Society, 2014, s. 219-222. ISBN 978-1-4799-4558-0.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Fast Lookup for Dynamic Packet Filtering in FPGA
Název (cs):Rychlé vyhledávání pro dynamické filtrovaní paketů v FPGA
Strany:219-222
Sborník:17th IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems
Konference:IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems 2014
Místo vydání:Warszawa, PL
Rok:2014
ISBN:978-1-4799-4558-0
DOI:10.1109/DDECS.2014.6868793
Vydavatel:IEEE Computer Society
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconcuckoo.pdf297 KB2014-04-30 00:24:55
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
Cuckoo hash, binary search, packet filtering, FPGA
Anotace
Rapidně rostoucí rychlost a komplexita počítačových sítí vytváří nové požadavky na rychlé vyhledávací struktury používané v mnohých síťových aplikacích (SDN, firewall, NAT, a podobně). Proto navrhujeme nový koncept vyhledávaní založen na známém kukaččím hašování umožňujícím dosažení dobrého využití paměti, které je doplněno o binární vyhledávací strom na odkládání kolizních klíčů a podporu vyhledávání nejdelších shodných prefixů. Taktéž navrhujeme hardwarovou architekturu implementující tento vyhledávací koncept v FPGA. Naše řešení je vhodné pro vyhledávání klíčů různé délky v 100+Gb/s sítích. Efektivita využití paměti dosahovaného navrženým konceptem je podrobně přezkoumána a také je ukázáno, že koncept je možné použít i pro externí paměť.              
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Luk{\'{a}}{\v{s}} Kekely and Martin
	{\v{Z}}{\'{a}}dn{\'{i}}k and Ji{\v{r}}{\'{i}}
	Matou{\v{s}}ek and Jan Ko{\v{r}}enek},
  title = {Fast Lookup for Dynamic Packet Filtering in FPGA},
  pages = {219--222},
  booktitle = {17th IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic
	Circuits and Systems},
  year = 2014,
  location = {Warszawa, PL},
  publisher = {IEEE Computer Society},
  ISBN = {978-1-4799-4558-0},
  doi = {10.1109/DDECS.2014.6868793},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10615}
}

Vaše IPv4 adresa: 35.173.234.237
Přepnout na https