Článek v časopise

ORSÁG Filip a DRAHANSKÝ Martin. Construction of a Rescue Robot: Robotic Arm Module. Applied Mechanics and Materials. Pfäffikon: Trans Tech Publications Ltd, 2014, roč. 2014, č. 613, s. 139-143. ISSN 1662-7482. Dostupné z: http://www.scientific.net/AMM.613.139.pdf
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Construction of a Rescue Robot: Robotic Arm Module
Název (cs):Konstrukce robota záchranáře: modul robotického ramene
Strany:139-143
Místo vydání:CH
Rok:2014
URL:http://www.scientific.net/AMM.613.139.pdf
Časopis:Applied Mechanics and Materials, roč. 2014, č. 613, Pfäffikon, CH
ISSN:1662-7482
DOI:10.4028/www.scientific.net/AMM.613.139
Klíčová slova
robot, rescue, avalanche, debris, damaged building
Anotace
Článek popisuje mechanickou konstrukci a elektronické vybavení robota záchranáře se zaměřením na modul robotického ramene vyvinutého na VUT v Brně. Modulární návrh těla a elektroniky umožňuje plnou podporu operátora a možnost volby vhodné sady senzorů pro danou úlohu (záchranná akce na lavinách nebo v sutinách domu). Jedním z modulů je i robotické rameno, které má 3 stupně volnosti, unese zátěž 2 kg v plně natažené poloze. Pohyb kloubů zajišťují 2 bezkartáčové motory a 1 servomotor rotující platformu.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Filip Ors{\'{a}}g and Martin Drahansk{\'{y}}},
   title = {Construction of a Rescue Robot: Robotic Arm Module},
   pages = {139--143},
   journal = {Applied Mechanics and Materials},
   volume = 2014,
 number = 613,
   year = 2014,
   ISSN = {1662-7482},
   doi = {10.4028/www.scientific.net/AMM.613.139},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10620}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https