Článek ve sborníku konference

KOČÍ Radek a JANOUŠEK Vladimír. System Composition Using Petri Nets and DEVS Formalisms. In: The Ninth International Conference on Software Engineering Advances. Nice: Xpert Publishing Services, 2014, s. 309-315. ISBN 978-1-61208-367-4.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:System Composition Using Petri Nets and DEVS Formalisms
Název (cs):Využití formalismů Petri Nets a DEVS při tvorbě systémů
Strany:309-315
Sborník:The Ninth International Conference on Software Engineering Advances
Konference:The Ninth International Conference on Software Engineering Advances
Místo vydání:Nice, FR
Rok:2014
ISBN:978-1-61208-367-4
Vydavatel:Xpert Publishing Services
URL:http://www.thinkmind.org/index.php?view=article&articleid=icsea_2014_12_30_10305 [PDF]
Klíčová slova
Object Oriented Petri Nets, DEVS, system composition, data passing
Anotace
Tento článek je součástí práce, která se věnuje vývoji a nasazení systémů, při kterém je vhování systémů modelováno formalismy umožňujícími definovat workflow scénáře. Článek se věnuje konkrétně formalismu Objektově orientované Petriho sítě (OOPN). OOPN jsou vhodné pro popis scénářů a paralelních běhů, postrádají však možnost jednoduché hierarchizace a z ní plynoucí možnost jednoduché výměny entit modelu za jiné. Proto je zavedeno spojení OOPN s formalismem DEVS, který vnáší možnost tvorby komponent s jasně daným rozhraním. Článek také srovnává uvedený přístup k tvorbě a nasazení softwarových systémů s klasickým objektovým přístupem.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Radek Ko{\v{c}}{\'{i}} and Vladim{\'{i}}r
	Janou{\v{s}}ek},
   title = {System Composition Using Petri Nets and DEVS
	Formalisms},
   pages = {309--315},
   booktitle = {The Ninth International Conference on Software Engineering
	Advances},
   year = 2014,
   location = {Nice, FR},
   publisher = {Xpert Publishing Services},
   ISBN = {978-1-61208-367-4},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10644}
}

Vaše IPv4 adresa: 35.175.200.4
Přepnout na https