Článek ve sborníku konference

DRAHOŠOVÁ Michaela, KOMJÁTHY Gergely a SEKANINA Lukáš. Towards Compositional Coevolution in Evolutionary Circuit Design. In: 2014 IEEE International Conference on Evolvable Systems Proceedings. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2014, s. 157-164. ISBN 978-1-4799-4479-8.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Towards Compositional Coevolution in Evolutionary Circuit Design
Název (cs):Směrem ke kompoziční koevoluci v evolučním návrhu obvodů
Strany:157-164
Sborník:2014 IEEE International Conference on Evolvable Systems Proceedings
Konference:IEEE Symposium Series on Computational Intelligence
Místo vydání:Piscataway, US
Rok:2014
ISBN:978-1-4799-4479-8
Vydavatel:Institute of Electrical and Electronics Engineers
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconICES2014.pdf2,32 MB2015-02-20 12:43:53
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
Compositional coevolution, digital circuit design, cartesian genetic programming, switching filter design.
Anotace
Metoda rozděl a panuj byla představena jako jedna z možných přístupů k řešení problému škálovatelnosti v evolučním návrhu obvodů. Složitý obvod je rozdělen na moduly, které jsou vyvíjeny odděleně. V tomto článku je evoluce neinteragujících modulů nahrazena koevolučním algoritmem, kde fitness modulu závisí na tom jak dobře spolupracuje s ostaními moduly - moduly se adaptují, aby pracovaly společně. Tato metoda je adaptována na evoluční návrh pomocí kartézského genetického programování (CGP). S koevolučním přístupem byly provedeny experimenty v úloze návrhu přepínaného filtru, který byl rozdělen na modul obrazového filtru a modul detektoru šumu. Přepínáné filtry vyvinuté pomocí představené koevoluční metody dosahují vyšší kvality filtrování (PSNR) v porovnání s filtry a detektory vyvinutými bez koevolučních interakcí. Navíc bylo dosaženo zrychlení návrhu přepínaného filtru 1,31x ve srovnání s návrhem obrazového filtru pomocí standardního CGP.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Michaela Draho{\v{s}}ov{\'{a}} and Gergely Komj{\'{a}}thy
	and Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina},
   title = {Towards Compositional Coevolution in Evolutionary Circuit
	Design},
   pages = {157--164},
   booktitle = {2014 IEEE International Conference on Evolvable Systems
	Proceedings},
   year = {2014},
   location = {Piscataway, US},
   publisher = {Institute of Electrical and Electronics Engineers},
   ISBN = {978-1-4799-4479-8},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10655}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.80.185.137
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]