Článek ve sborníku konference

KUČERA Jiří. On State-Synchronized Automata Systems. In: Proceedings of the 19th Conference STUDENT EEICT 2013 Volume 2. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013, s. 216-218. ISBN 978-80-214-4694-6. Dostupné z: http://www.feec.vutbr.cz/EEICT/2013/sbornik/02magisterskeprojekty/08informacnisystemy/07-xkucer28.pdf
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:On State-Synchronized Automata Systems
Název (cs):O stavově synchronizovaných automatových systémech
Strany:216-218
Sborník:Proceedings of the 19th Conference STUDENT EEICT 2013 Volume 2
Konference:Student EEICT 2013
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2013
URL:http://www.feec.vutbr.cz/EEICT/2013/sbornik/02magisterskeprojekty/08informacnisystemy/07-xkucer28.pdf
ISBN:978-80-214-4694-6
Vydavatel:Vysoké učení technické v Brně
URL:http://www.feec.vutbr.cz/EEICT/2013/sbornik/02magisterskeprojekty/08informacnisystemy/07-xkucer28.pdf [PDF]
Klíčová slova
zásobníkové automaty, automatový systém, stavově synchronizovaný automatový systém, SCAS, řízený výpočet, jazykové vlastnosti
Abstrakt
V článku je prezentován nový systém formálních modelů zvaný stavově synchronizovaný automatový systém stupně n. V prezentovaném systému je výpočet řízen pomocí slov z řídícího jazyka, kde každé takové slovo je tvořeno posloupností stavů. Dále je v tomto článku ukázáno, že libovolný rekurzivně vyčíslitelný jazyk lze přijmout příslušným stavově synchronizovaným automatovým systémem se dvěma či více zásobníkovými automaty.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Ji{\v{r}}{\'{i}} Ku{\v{c}}era},
   title = {On State-Synchronized Automata Systems},
   pages = {216--218},
   booktitle = {Proceedings of the 19th Conference STUDENT EEICT 2013 Volume
	2},
   year = 2013,
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Brno University of Technology},
   ISBN = {978-80-214-4694-6},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10661}
}

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47
Přepnout na https