Článek ve sborníku konference

PODIVÍNSKÝ Jakub, ČEKAN Ondřej, ZACHARIÁŠOVÁ Marcela a KOTÁSEK Zdeněk. The Evaluation Platform for Testing Fault-Tolerance Methodologies in Electro-mechanical Applications. In: 17th Euromicro Conference on Digital Systems Design. Verona: IEEE Computer Society, 2014, s. 312-319. ISBN 978-1-4799-5793-4.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:The Evaluation Platform for Testing Fault-Tolerance Methodologies in Electro-mechanical Applications
Název (cs):Platforma pro testování fault-tolerant metodik v elektromechanických aplikacích
Strany:312-319
Sborník:17th Euromicro Conference on Digital Systems Design
Konference:17th Euromicro Conference on Digital Systems Design: Architectures, Methods and Tools
Místo vydání:Verona, IT
Rok:2014
ISBN:978-1-4799-5793-4
Vydavatel:IEEE Computer Society
Soubory: 
Klíčová slova
Fault Tolerance, Electro-mechanical Systems, Fault Injection, Single Event Upset, Functional verification
Anotace
Cílem tohoto článku je představit novou platformu pro odhad kvality odolnosti proti poruchám elektromechanických aplikací založených na FPGA. V článku je ukázán jeden funkční příklad takové EM aplikace, která byla ohodnocena pomocí naší platformy: mechanický robot a jeho elektronický řadič v FPGA. Různé stavební bloky elektronické řídicí jednotky robota umožňují modelovat různé vlivy poruch na celé misi robota (hledání cesty v bludišti). V experimentech je mechanický robot simulován v simulačním prostředí, kde lze vidět účinky vlivu poruch na řídící jednotku. Tímto způsobem je možné rozlišovat mezi poruchami, které způsobí selhání systému a poruchami, které pouze sníží výkonnost. Dalším rozšířením platformy bude propojení platformy s funkční verifikací, která bude pracovat přímo v FPGA. Tím bude zajištěna automatizace a urychlení kontroly správného chování systému po injekci poruch.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Jakub Podiv{\'{i}}nsk{\'{y}} and Ond{\v{r}}ej {\v{C}}ekan
	and Marcela Zachari{\'{a}}{\v{s}}ov{\'{a}} and Zden{\v{e}}k
	Kot{\'{a}}sek},
   title = {The Evaluation Platform for Testing Fault-Tolerance
	Methodologies in Electro-mechanical Applications},
   pages = {312--319},
   booktitle = {17th Euromicro Conference on Digital Systems Design},
   year = {2014},
   location = {Verona, IT},
   publisher = {IEEE Computer Society},
   ISBN = {978-1-4799-5793-4},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10665}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.81.166.196
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]