Článek ve sborníku konference

MATOUŠEK Jiří. Analýza dynamických vlastností směrovacích tabulek pro efektivnější implementaci směrování v páteřních sítích. In: Sborník příspěvků PAD-2014 - elektronická verze. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014, s. 129-134. ISBN 978-80-7494-027-9.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Analýza dynamických vlastností směrovacích tabulek pro efektivnější implementaci směrování v páteřních sítích
Název (en):Analysis of Dynamics in Routing Tables for Effective Implementation of Backbone Routing
Strany:129-134
Sborník:Sborník příspěvků PAD-2014 - elektronická verze
Konference:Počítačové architektury a diagnostika 2014
Místo vydání:Liberec, CZ
Rok:2014
ISBN:978-80-7494-027-9
Vydavatel:Technická univerzita v Liberci
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconpad2014.pdf198 KB2018-11-22 13:53:53
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
dynamické vlastnosti směrování, LPM, páteřní sítě
Anotace
Současné požadavky kladené na směrování paketů v páteřních sítích vynucují akceleraci této operace v hardware s použitím paměťově efektivních technik reprezentace odpovídající sady prefixů. Ačkoliv je významným faktorem ovlivňujícím paměťovou reprezentaci sady prefixů dynamická povaha směrovacích informací, doposud nebyly dynamické vlastnosti směrování v páteřních sítích studovány z pohledu změn ve směrovací tabulce. Tento příspěvek obsahuje chybějící analýzu, která byla provedena jako první krok k návrhu a implementaci systému dynamického přidělování paměti na čipu FPGA pro potřeby reprezentace sady prefixů ze směrovací tabulky. V příspěvku je ukázáno, že směrovací tabulka obsahuje nezanedbatelné množství dlouhodobě stabilních záznamů. Změny ve směrovací tabulce pak připadají především na aktualizace záznamů, které jsou většinou provedeny za méně než 2 hodiny. V rámci analýzy bylo také ukázáno, že záznamy odstraňované ze směrovací tabulky byly v 70% případů přidány před méně než 24 hodinami.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Ji{\v{r}}{\'{i}} Matou{\v{s}}ek},
   title = {Anal{\'{y}}za dynamick{\'{y}}ch vlastnost{\'{i}}
	sm{\v{e}}rovac{\'{i}}ch tabulek pro
	efektivn{\v{e}}j{\v{s}}{\'{i}} implementaci
	sm{\v{e}}rov{\'{a}}n{\'{i}} v
	p{\'{a}}te{\v{r}}n{\'{i}}ch s{\'{i}}t{\'{i}}ch},
   pages = {129--134},
   booktitle = {Sborn{\'{i}}k p{\v{r}}{\'{i}}sp{\v{e}}vk{\r{u}} PAD-2014 -
	elektronick{\'{a}} verze},
   year = 2014,
   location = {Liberec, CZ},
   publisher = {Liberec University of Technology},
   ISBN = {978-80-7494-027-9},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10671}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.83.192.109
Přepnout na https