Článek ve sborníku konference

BEHÚŇ Kamil, HEROUT Adam a PÁLDY Alexander. Kinect-Supported Dataset Creation for Human Pose Estimation. In: Proceedings of Spring Conference on Computer Graphics. Smolenice: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2014, s. 88-95. ISBN 978-80-223-3601-7.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Kinect-Supported Dataset Creation for Human Pose Estimation
Název (cs):Tvorba Datasetu Pomocí Kinectu pro Odhad Pózy Člověka
Strany:88-95
Sborník:Proceedings of Spring Conference on Computer Graphics
Konference:Spring Conference on Computer Graphics 2014
Místo vydání:Smolenice, SK
Rok:2014
ISBN:978-80-223-3601-7
DOI:10.1145/2643188.2643195
Vydavatel:Univerzita Komenského v Bratislavě
Klíčová slova
Human Pose Estimation, Kinect RGBD, Visual Recognition
Anotace
Tvorba tohoto datasetu s anotovanými pózami člověka ručně je velmi časově náročné. V této práci je prezentavaný snadný způsob pro výrazné zrychlení této činnosti pomocí přístupu využívajícího Kinect. Pomocí tohoto přístupu byl vytvořen dataset obsahující 6,322 anotovaných póz.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Kamil Beh{\'{u}}{\v{n}} and Adam Herout and
	Alexander P{\'{a}}ldy},
  title = {Kinect-Supported Dataset Creation for Human Pose
	Estimation},
  pages = {88--95},
  booktitle = {Proceedings of Spring Conference on Computer Graphics},
  year = 2014,
  location = {Smolenice, SK},
  publisher = {Comenius University in Bratislava},
  ISBN = {978-80-223-3601-7},
  doi = {10.1145/2643188.2643195},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10674}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https