Článek ve sborníku konference

KEKELY Lukáš. Software Defined Monitoring: Nový prístup k monitorovaniu vysokorýchlostných počítačových sietí. In: Počítačové architektury a diagnostika 2014. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014, s. 74-79. ISBN 978-80-7494-027-9. Dostupné z: http://pad2014.fm.tul.cz/docs/PAD2014-elektronicky_online.pdf
Jazyk publikace:slovenština
Název publikace:Software Defined Monitoring: Nový prístup k monitorovaniu vysokorýchlostných počítačových sietí
Název (cs):Software Defined Monitoring: Nový přístup k monitorování vysokorychlostních počítačových sítí
Název (en):Software Defined Monitoring: A New Approach to High-speed Network Traffic Monitoring
Strany:74-79
Sborník:Počítačové architektury a diagnostika 2014
Konference:Počítačové architektury a diagnostika 2014
Místo vydání:Liberec, CZ
Rok:2014
URL:http://pad2014.fm.tul.cz/docs/PAD2014-elektronicky_online.pdf
ISBN:978-80-7494-027-9
Vydavatel:Technická univerzita v Liberci
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconsdm.pdf2,51 MB2014-09-08 14:09:26
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
FPGA, Software Defined Monitoring, high-speed networks, network monitoring
Anotace
Neustále se zvyšující rychlosti linek spolu s rostoucí významností dat aplikačních protokolů pro monitorování vedou na nutnost vytvořit nový princip hardwarové akcelerace zpracovávání síťových dat. V rámci dizertační práce Softwarově řízené monitorování síťového provozu je proto představen a zkoumán úplně nový koncept hardwarové akcelerace monitorování sítí nazvaný Software Defined Monitoring (SDM). Základní myšlenka SDM je založená na úzkém přepojení softvérových monitorovacích aplikací s výkonným hardwarovým akcelerátorem, který předzpracovává síťová data.
Softvérové aplikace přitom mohou jednoduše ovládat stupeň detailů zachovávaných předzpracováním pro jednotlivé síťové toky. Díky tomu je možné zpracování méně zajímavých dat přenechat akcelerátoru a v softwaru se zaměřit už jen na podrobné zpracování opravdu zajímavých dat. Tým SDM umožňuje prakticky realizovat flexibilní monitorování s podporou podrobné analýzy paketů i na velmi vysokých rychlostech - až 100 Gb/s.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Luk{\'{a}}{\v{s}} Kekely},
   title = {Software Defined Monitoring: Nov{\'{y}}
	pr{\'{i}}stup k monitorovaniu
	vysokor{\'{y}}chlostn{\'{y}}ch
	po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{y}}ch siet{\'{i}}},
   pages = {74--79},
   booktitle = {Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury a
	diagnostika 2014},
   year = 2014,
   location = {Liberec, CZ},
   publisher = {Liberec University of Technology},
   ISBN = {978-80-7494-027-9},
   language = {sk},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10677}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.227.233.6
Přepnout na https