Článek ve sborníku konference

SZURMAN Karel. Synchronization Methodology for Fault Tolerant System Recovery After Its Failure. In: Počítačové architektury & diagnostika 2014. Malá Skála: Technická univerzita v Liberci, 2014, s. 111-116. ISBN 978-80-7494-027-9.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Synchronization Methodology for Fault Tolerant System Recovery After Its Failure
Název (cs):Metodika pro synchronizaci stavu systemu odolneho proti porucham po opravě poruchy
Strany:111-116
Sborník:Počítačové architektury & diagnostika 2014
Konference:Počítačové architektury a diagnostika 2014
Místo vydání:Malá Skála, CZ
Rok:2014
ISBN:978-80-7494-027-9
Vydavatel:Technická univerzita v Liberci
Klíčová slova
Fault tolerant system, FPGA, state synchronization, recovery, partial dynamic reconfiguration, failure
Anotace
Příspěvek se zabývá tématem synchronizace stavu systému odolného proti poruchám implementovaného na platformě SRAM FPGA po opravě vzniklé poruchy. Jsou popsány základní principy nové metodiky pro řešení problému synchronizace. V článku jsou dále prezentovány metody pro synchronizaci stavu systému založeného na konečných automatech. Navržené metody jsou demonstrovány na implementaci rekonfigurovatelného systému odolného proti poruchám pro řízení CAN sběrnice.
Abstrakt
Modern fault tolerant systems implemented into FPGAs integrate very often hardware redundancy together with fault tolerant approaches based on active fault recovery and the system reconfiguration. An integral part of the recovery process in these systems is except of fault-masking behavior and FPGA partial reconfiguration also the synchronization of reconfigured circuit copy with remaining circuits which are during the recovery process still operating. In the paper, basic principles of our synchronization methodic are described together with generic architecture for synchronization in fault tolerant systems. The usage of the generic architecture for synchronization is demonstrated by its implementation into reconfigurable fault tolerant CAN bus control system.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Karel Szurman},
   title = {Synchronization Methodology for Fault Tolerant
	System Recovery After Its Failure},
   pages = {111--116},
   booktitle = {Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury \&
	diagnostika 2014},
   year = 2014,
   location = {Mal{\'{a}} Sk{\'{a}}la, CZ},
   publisher = {Liberec University of Technology},
   ISBN = {978-80-7494-027-9},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10713}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https