Článek ve sborníku konference

MRÁZEK Vojtěch. Akcelerace evolučního návrhu digitálních obvodů na úrovni tranzistorů s využitím platformy Zynq. In: Proceedings of the 20th Student Conference, EEICT 2014. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014, s. 229-231. ISBN 978-80-214-4923-7. Dostupné z: http://www.feec.vutbr.cz/EEICT/2014/sbornik/02magisterskeprojekty/10pocitacovesystemy/06-xmraze06@stud.fit.vutbr.cz.pdf
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Akcelerace evolučního návrhu digitálních obvodů na úrovni tranzistorů s využitím platformy Zynq
Název (en):Acceleration of Transistor-Level Evolutionary Design of Digital Circuits Using Zynq
Strany:229-231
Sborník:Proceedings of the 20th Student Conference, EEICT 2014
Konference:Student EEICT 2014
Řada knih:Volume 2
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2014
URL:http://www.feec.vutbr.cz/EEICT/2014/sbornik/02magisterskeprojekty/10pocitacovesystemy/06-xmraze06@stud.fit.vutbr.cz.pdf
ISBN:978-80-214-4923-7
Vydavatel:Vysoké učení technické v Brně
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconeeict.pdf262 KB2015-06-03 13:41:01
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
Cartesian genetic programming, transistor, Zynq, acceleration
Anotace
Účelem této práce je navrhnout novou metodu evolučního návrhu na úrovni tranzistorů, která je akcelerovatelná v HW. Jako cílová platforma je použit SoC Xilinx Zynq integrující hradlové pole a ARM procesor. Představený akcelerátor je více jak 4x rychlejší než implementace na CPU a více než 1000x rychlejší než simulátor SPICE.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Vojt{\v{e}}ch Mr{\'{a}}zek},
  title = {Akcelerace evolu{\v{c}}n{\'{i}}ho n{\'{a}}vrhu
	digit{\'{a}}ln{\'{i}}ch obvod{\r{u}} na {\'{u}}rovni
	tranzistor{\r{u}} s vyu{\v{z}}it{\'{i}}m platformy Zynq},
  pages = {229--231},
  booktitle = {Proceedings of the 20th Student Conference, EEICT 2014},
  series = {Volume 2},
  year = {2014},
  location = {Brno, CZ},
  publisher = {Brno University of Technology},
  ISBN = {978-80-214-4923-7},
  language = {czech},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10733}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.161.116.225
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]